02.10.2023 - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH I MASTER STUDIJA PDF Print E-mail

-Upis viših godina studija

Poštovani studenti,

Molimo vas da pregledate svoje elektronske indekse i ukoliko postoje neki propusti da blagovremeno reagujete kod predmetnog profesora kako biste izbeli nepravilnosti na predstojećim rang listama.

03.10.2023.godine izlazi Preliminarna rang lista,

04.10.2023. godine primaju se žalbe lično u studenskoj službi od 9h-11h, a

05.10.2023 .godine sledi Konačna rang lista.

Prilikom upisa obratite pažnju prilikom svojih uplata jer je usvojen novi Cenovnik za 2023/2024 školsku godinu, koji se istaknut na sajtu škole.

DATUMI UPISA NA VIŠE GODINE OSNOVNIH STUDIJA:

II GODINA (referent Maja Švonja)

06.10.2023.godine – BUDŽET (9h-12h)

09.10.2023. godine -SAMOFINANSIRANJE (9h-12h)

III GODINA (referent Jovana Boroja)

09.10.2023. godine -BUDŽET (9h-12h)

10.10.2023. godine -SAMOFINANSIRANJE (9h-12h)

PONOVCI

06.10.2023. godine studenti upisani školske 2020. godine od (9h-12h) -referent Jovana Boroja

06.10.2023. godine studenti upisani školske 2019. godine od (9h-12h) -referent Jelena Čomić

09.10.2023. godine studenti upisani školske 2018. godine od(9h-12h) -referent Jelena Čomić

10.10.2023. godine studenti upisani školske 2017,2016,2015 godine od (9h-12h)

-referent Jelena Čomić

DATUMI UPISA NA VIŠE GODINE MASTER STUDIJA:

12.10.2023.godine upis II godine od (15h-17h) -referent Jelena Čomić

13.10.2023.godine upis ponovaca od (15h-17h). -referent Jelena Čomić

Studentska služba

Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Novi Sad