05.10.2023 - Konačna rang lista za upis II godine MMS PDF Print E-mail

Lista...

 

Poštovani studenti, molimo vas da donesete na upis:

- dokaz o uplati troškova upisa uplaćen na lični poziv na broj u iznosu od 4.000,00 din.

-  dokaz o uplaćenoj prvoj rati školarine takođe na lični poziv na broj u iznosu od 10.000 din

- popunjeni ŠV obrasci (dobijate u školi)

- popunjen obrazac za prenos ESPB bodova (ukoliko prenosite predmet iz predhodne godine studija, navesti sve predmete koje će te slušati u zimskom semestru i koje planirate da polažete).


Studentska služba

Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Novi Sad