17.10.2023 - Jedinstvena rang lista master strukovnih studija za školsku 2023/2024. godinu PDF Print E-mail

Lista 1...

Lista 2...

 

Poštovani kandidati,

Primedbe na Preliminarnu rang listu podnose se 18.10.2023. godine od 10.00 do 12.00 časova, rešenje o prigovoru donosi se u roku od 48 časova, najkasnije do 20.10.2023. godine do 12.00 časova.

Objavljivanje Konačne rang liste je 20.10.2023.godine u 14.00 časova

Upis primljenih kandidata je 23.10.2023.godine od 12.00 do 17.00 časova

Na upis doneti:

- Dva prijavna lista ŠV-20 obrasca ( dobija se u školi )

- Indeks ( dobija se u školi )

- Dve fotografije 3,5x 4,5 cm

- Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji se sami finansiraju – 10.000 din.

- Dokaz o uplati troškova upisa podnose svi studenti - 4.000 din.

- Uplate izvršiti na žiro račun škole : 840-1598666-04, poziv na broj: 937421310