01.12.2023 - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ PDF Print E-mail

Поштовани студенти,

Молимо вас да до 05.12.2023. године извршите уплате друге рате  преноса ЕСПБ бодова, а самофинансирајуће студенте подсећамо да је 15.12.2023. године крајњи рок уплата рате школарине по уговору, те вас молимо да измирите досадашње обавезе, у складу са важећим ценовником Школе за 2023/2024 годину, уколико обавезе нису измирене нећете бити у могућности да пријавите испите за предстојећи јануарски рок.

Подсећамо, да све уплате морате извршити на жиро рачун школе :

840-1598666-04, користити обавезно ЛИЧНИ ПОЗИВ НА БРОЈ.

Уколико нисте успели да се улогујете на свој електронски индекс на основу упутства са сајта, молимо вас да дођете у лично у студентску службу код свог референта.

За сва остала питања можете лично контактирати студенску службу на телефоне:

021/451-288 Јелена Чомић - референт за мастер студије

021/425-107 Маја Швоња -  референ за  основне  студије

021/425-106 Јована Бороја – рефернт за  основне студије

или на електронску пошту :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Студентска служба ВСОВНС