11.06.2024 - Raspored polaganja ispita UVOD U PSIHOLOGIJU i OPŠTA PSIHOLOGIJA PDF Print E-mail
U ponedeljak 17.06.2024. od 8:00 Uvod u psihologiju polažu studenti sa brojem indeksa do 50.
Od 9:00 dolaze studenti sa brojem indeksa većim od 50.
Studenti koji polažu Opštu psihologiju (stari program) polažu od 10:00