Upis studenata PDF Print E-mail

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2017/2018.


UPIS NA DOŠKOLOVANJE

Prijava studenata na doškolovanje (studenti koji žele da završe treću godinu posle dvogodišnje Više škole za obrazovanje vaspitača) će se izvršiti od 27.09.2017. godine do daljnjeg.

 

Potrebna dokumenta:

- overena fotokopija diplome Više škole za obrazovanje vaspitača,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o uplati 3.300,00 dinara (na žiro račun Škole) za troškove upisa,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara (na žiro račun Škole).