09.12.2016.-Prijava ispita i overa semestra za januar Print

Prijavljuju i overavaju:

- 1. i 2. godina osnovnih studija;

- Ponovci 3. godina koje vodi referent Radovan Rajkov;

- Specijalističke studije;

26., 27. i 28.12.2016. od 9.00 do 13.00 h

Potrebno:

1. Indeks

2. Uplata školarine

3. Prijava

4. Semestralni list