14.12.2016.- prof. dr Bojan Milošević - Kolokvijum 2 iz predmeta Metodika fizičkog vaspitanja Print

Kolokvijum 2 (tehnika, metodski postupak obuke, organizacija aktivnosti) održaće se u četvrtak,

 

29.12.2016. u Amfiteatru Škole u sledećim terminima:

 

Grupe 1, 2 i 3 - u 14 sati

 

Grupe 4 i 5 - u 14:40