09.01.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-II test iz Metodike razvoja govora – raspored polaganja Print

Test će biti održan u petak 13. januara po sledećem rasporedu:

 

U 9 sati i 40 minuta:

 

amfiteata: I grupa i II grupa.

 

Učionice 2 i 3: III grupa.

 

U 10 sati i 30 minuta:

 

amfiteata: IV grupa i V grupa (studenti do broja indeksa 79/15).

 

Učionice 2 i 3: V grupa (studenti s brojem indeksa većim od 79/15) i stari studenti

 

Ko ne može da izađe 13. januara, moći će da polaže kolokvijum 12. januara od 15 sati. Naknadno

 

polaganje neće biti moguće.