06. 02. 2017.-Profesor Milan Mišković-Ispiti iz sociologije i socijalne ekologije Print

Prema ažuriranoj verziji rasporeda ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.

 

2016/2017. godine, koja je objavljena 30. 12. 2016. godine, ispiti za studente treće

 

godine iz sociologije i socijalne ekologije, kod profesora Milana Miškovića, će biti održani

 

u petak, 10. 02. 2017. godine sa početkom u 8,30 časova.