29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Kolokvijumi iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine Print

Studenti treće godine polagaće kolokvijume iz sociologije i socijalne ekologije u desetoj

 

nedelji letnjeg semestra, kao što je i predviđeno u Ličnoj karti predmeta.

 

Raspored polaganja kolokvijuma je sledeći.

 

Socijalna ekologija: utorak, 25. 04. 2017.

 

- od 13,00 do 13,45 prva grupa i prvih 20 studenata treće grupe

 

- od 13,50 do 14,35 druga grupa i ostali studenti treće grupe

 

Sociologija: četvrtak, 27. 04. 2017.

 

- od 13,50 do 14,35 četvrta grupa

 

- od 14,40 do 15,25 peta grupa