19.06.2017.-Tamara Milošević-Raspored polaganja ispita Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa Print

Prvog dana, 22.06.2017. u 8:00h, dolaze studenti sa rednim brojem indeksa od 1/2016 do 70/2016,

 

zaključno sa tim brojem.

 

Drugog dana, 23.06.2017. u 8:00h, dolaze ostali brojevi indeksa (71/2016 pa nadalje), kao i studenti

 

koji ponovo slušaju ovaj predmet.