19.06.2017.-Miloš Vasiljević-Raspored polaganja ispita iz metodičke prakse likovnog vaspitanja Print
Upis ocena iz metodičke prakse likovnog vaspitanja će se održati 21.06. u učionici br. 2 po sledećem rasporedu:
1. grupa u 8:00 časova,
2. grupa u 8:20 časova,
3. grupa u 8:40 časova,
5. grupa u 9:00 časova,
4. grupa upisuje ocene po dogovoru sa prof. Uglješom Colić.