05.07.2017.-Upis u prvu godinu školske 2017/2018. Print

06.07.2017. godine

- od 8.00 do 9.00 h upisuju se studenti od rednog broja 1 do 14 sa konačne rang liste

- od 9.00 do 10.00 h upisuju se studenti od rednog broja 15 do 28 sa konačne rang liste

- od 10.00 do 11.00 h upisuju se studenti od rednog broja 29 do 42 sa konačne rang liste

- od 11.00 do 12.00 h upisuju se studenti od rednog broja 43 do 56 sa konačne rang liste

- od 12.00 do 13.00 h upisuju se studenti od rednog broja 57 do 70 sa konačne rang liste

- od 13.00 do 14.00 h upisuju se studenti od rednog broja 71 do 84 sa konačne rang liste

 

07.07.2017. godine

- od 8.00 do 9.00 h upisuju se studenti od rednog broja 85 do 98 sa konačne rang liste

- od 9.00 do 10.00 h upisuju se studenti od rednog broja 99 do 112 sa konačne rang liste

- od 10.00 do 11.00 h upisuju se studenti od rednog broja 113 do 126 sa konačne rang liste

- od 11.00 do 12.00 h upisuju se studenti od rednog broja 127 do 138 sa konačne rang liste