27.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Termin konsultacija tokom trajanja stručne prakse Print

Tokom trajanja stručne prakse (27.11. - 058.12.2017) konsultacije će biti četvrtkom od 12 do 14 časova.