22.02.2018.- projekat Zimske edukativne i rekreativne aktivnoti studenata - Konkurs Print

Univerzitetski sportski savez Novog Sada (USSNS) realizuje projekat Zimske edukativne i rekreativne aktivnoti studenata koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, koji delom obuhvata odlazak na Kopaonik 200 najbolje rangiranih studenata, koji se rangiraju na osnovu uspeha u dosadašnjem školovanju.

Detaljnije informacije o Projektu i uslovima prijavljivanja(Konkurs, Pravilnik, Obrazac prijave) nalaze se u prilogu.

Dokumenti iz priloga takođe se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici USSNS www.ussns.rs

Konkurs...

Pravilnik...

Prezentacija...

Prijavni obrazac...