11.03.2019. [Metodička praksa muzičkog vaspitanja] Predložak Pisane pripreme za usmerenu aktivnost Print

Poštovani studenti,

Predložak Pripreme za usmerene aktivnosti izvođenjem kojih se polaže ispit iz Metodike muzičkog vaspitanja možete pronaći na sledećim linkovima:

https://drive.google.com/open?id=1KO2YbSsZAATl93lipAe08sYbxlIGtKXS

https://drive.google.com/open?id=1hcelJr1Pu0OOb9_tIW6FNWuzdi_hc3zD

Od studenata se očekuje da pre pisanja Pripreme dobro pročitaju i prouče Uputstvo za pisanje iste koje se nalazi na desetoj strani. Neispravno napisana Priprema može dovesti do nezadovoljavajuće ocene na polaganju ispita.

dr Mirjana Matović