28.08.2019. - Studentska služba - VAŽNO OBAVEŠTENJE! Print

Studenti treće godine koji su položili sve ispite i uradili završni rad u dogovoru sa profesorom

mentorom, treba da ga prijave u studentskoj službi najkasnije do ponedeljka 02.09.2019.godine ( do

12:00 časova ) kako bi njihove prijave bile odobrene na nastavno-stručnom veću koje će biti održano

sledeće nedelje.