04.09.2019. [Završni rad] Obaveštenje vezano za predaju i odbranu završnog rada na osnovnim studijama Print

Poštovani studenti,

svi zainteresovani da sledeće nedelje odbrane ZAVRŠNI RAD dužni su da finalnu i definitivnu verziju rada predaju u školi do petka 6. septembra u 12h. Odbrana odobrenih završnih radova biće održana u utorak 10. septembra sa početkom u 9h, s tim da su svi studenti koji brane rad dužni da se u školi pojave već u 8:30h, nakon čega će raspored odbrana biti određen na licu mesta.

Važno je napomenuti da se radovi mogu odbraniti ISKLJUČIVO u slučaju da su odobreni od strane mentora, kao i da su svi gore navedeni datumi FINALNI i da nikakva pomeranja iz bilo kojih razloga nisu moguća.

Za sva dodatna pitanja studenti mogu da se obrate mentorima.