Javne nabavke Print

Poziv za podnošenje ponuda 2014...

Konkursna dokumentacija za osiguranje 2014...

Pitanja i odgovori za usluge osiguranja 2014...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Električna energija 2016...

Poziv za podnošenje ponuda...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Odluka o dodeli Ugovora TTEACH 1/16...

Poziv za podnošenje ponuda...

Električna energija 2017...

Električna energija 2017 - Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Električna energija 2018...

Električna energija 2018 - Poziv za podnošenje ponuda...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2018... (Odluka o dodeli Ugovora: strana 1 | strana 2 )

Električna energija 2019...

Električna energija 2019 - Poziv za podnošenje ponuda...

 


 

Poziv  - TEMPUS teach 2016...

Konkursna dokumentacija - TEMPUS teach 2016...

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – za objedinjenu nabavku u projektu : TEMPUS TEACH br. T 1/16...

Dodatne informacije - pojašnjenja - 2  TEMPUS TEACH 116...

Obaveštenje o produženju roka TEMPUS TEACH 116...

Konkursna dokumentacija TEMPUS teach 2016 - izmena 1...