Krugovi detinjstva PDF Print E-mail

Časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva

ISSN (Štampano izdanje) 2334-7732; ISSN (Online) 2334-7929

Poziv autorima 1/2021Call for papers 1/2021

Uputstvo autorima (preuzmite .docx fajl) / Author Guidelines (download .docx file)

Informacija o časopisu / Journal Info

Arhiva / Previous Issues:

Krugovi detinjstva 2013/1

Krugovi detinjstva 2013/2

Krugovi detinjstva 2014/1

Krugovi detinjstva 2014/2

Krugovi detinjstva 2015/1

Krugovi detinjstva 2015/2

Krugovi detinjstva 2016/1, 2016/2

Krugovi detinjstva 2017/1, 2017/2

Krugovi detinjstva 2018/1, 2018/2

Krugovi detinjstva 2019/1

Krugovi detinjstva 2019/2

Krugovi detinjstva 2020/1

Krugovi detinjstva 2020/2


 

(Ovde možete otvoriti preko youtube kanala video snimak sa održanog Interdisciplinarnog naučno -stručnog skupa SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA unošenjem adrese:  vsssov.ns)