Članovi Saveta škole PDF Print E-mail

Чланови Савета Школе (изабрани 16.05.2014.):

- из школе:


1.       др Бојан Милошевић,наставник (председник)

2.      Милош Васиљевић МА, наставник (заменик)

4.      др Весна Цолић, наставник

5.      мр Милена Зорић, наставник

6.      мр Анико Уташи, наставник

7.      др Јован Љуштановић, наставник  

8.      мр Драган Иванов, наставник

9.      др Светлана Лазић, наставник

10.    др Ивана ИгњатовПоповић,наставник

11.    Силвиа Гладић МА,наставник

12.Светозар Рајинац, домар


- испред оснивача: 

1.       мр Меланија Чејић,
2.       Петар Томић,
3.       Милан Јовић

- представници студената:

1.       Милица Миловац, трећа година
2.       Жељка Хајдер, трећа година
3.       Оливера Болта, друга година