Članovi Saveta škole PDF Print E-mail

Iz Škole:

1. Miloš Vasiljević MA, predavač

2. dr Vesna Colić, profesor strukovnih studija

3. dr Ivana Ignjatov-Popović, profesor strukovnih studija

4. dr Milenko Janković, profesor strukovnih studija

5. dr Svetlana Lazić, profesor strukovnih studija

6. mr Jovanka Ulić, profesor strukovnih studija

7. Sandra Popović, bibliotekar

8. Svetozar Rajinac

 

Iz redova osnivača:

1. Isidora Darmanović

2. Sanja Šobat

3. Terezija Lelik

4. Jasminka Poček

5. Jovan Vuković

6. Jasmina Zec

7. Miroslava Jovičin

 

Iz redova studenata:

1.

2.