Članovi Studentskog Parlamenta PDF Print E-mail

Članovi 2017/18:

1.Ivana Viši- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2.Jelena Erdeljan- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3.Tamara This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4.Željana Kovačević- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5.Aleksandra Pndžić
6.Sanja Zirojević- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7.Milana Tošić- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
8.Maja Kostić- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
9.Galina Gaća- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10.Ružica Knežević- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11.Tea Gvozdenovic- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
12. Dragana Davidović- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
13.Katarina Jankovic- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
14.Andrea Cvetkovic
15.Biljana Petkovic- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


Predsednik: Ivana Viši

Potpredsednik: Jelena Erdeljan

-Kroz rad saveta škole, nastavno-naučnog veća i komisije za obezbeđenje kvaliteta, izabrani članovi parlamenta će zastupati interese studenata na što bolji način.
-Savet škole, u kom su predstavnici studenata Ivana Viši,
Jelena Erdeljan, Tamara Kolarov, sačinjeno je pre svega, kako bi se prepoznale potrebe, problemi i prava studenata. Osnovna svrha je zastupanje prava i interesa studenata naše škole. Cilj saveta je izgradnja i jačanje partnerske saradnje između škole i studenata.

Odgovorna osoba: Tamara Kolarov.
- U radu Nastavno-naučnog  veća će  učestvovati Studentski parlament putem svojih izabranih predstavnika Željana Kovčić, Aleksandra Pandžić, Sanja Zirojević, Milana Tošić, će prisustvovati svakoj sednici, gde će izabrani članovi studentskog parlamenta biti aktivni članovi nastavno-naučnog veća.
Odgovorna osoba: Milana Tošić.

-Obezbeđenju kvaliteta rada škole će doprinositi izabrani članovi Studentskog parlamenta  (Jelena Erdeljan, Maja Kostić,Galina Gaća, Ružica Knežević, Tea Gvozdenović), tokom sednica, studentkinje iz Parlamenta će biti prisutne i aktivne na svakoj sednici.

 

Odgovorna osoba: Jelena Erdeljan.