Broj žiro računa škole PDF Print E-mail

 

Broj žiro računa škole: 840-1598666-04

 

Poziv na broj: 97 937421310