Raspored ispita PDF Print E-mail
Raspored ispita za januarski ispitni rok (2017/18)...

Doškolovanje

Mentalno zdravlje (dr Dunja Cigić Gavrilović) - 19.01. 8.00h amf

Metodologija istraživanja u obrazovanju (dr Vesna Colić) - 06.02. 14.00h

Programi pripreme dece za polazak u školu (dr Vesna Colić) - 06.02. 14.00h

Uvod u multikulturalno obrazovanje (dr Nikola Kajtez) - 05.02. 8.00h amf

Stručna praksa 5 (dr Svetlana Lazić) - 17.01. 18.00h

Vaspitanje dece do 3 godine (dr Svetlana Lazić) - 17.01. 18.00h

Tradicionalne kulture u Vojvodini (dr Aniko Utaši) - 18.01. 15.00h

Završni rad (dr Vesna Colić) - 06.02. 14.00h


Stari program

Metodika fizičkog vaspitanja 02.02.  8.00h amf

 

 

Metodika razvoja govora 29.01.  8.00h amf

Književnost za decu 09.02.  8.00h uč.1

Kultura govora 19.01.  8.00h uč.2

Metodika vaspitno-obrazovnog rada 06.02.  14.00