Zaposleni u službama PDF Print E-mail

 

SEKRETAR ŠKOLE:

 

Jasminka Bogdanović

 

BIBLIOTEKAR:

Milanka Božović

 

 

KNJIŽNIČAR:

Sandra Popović

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA:

Radojka Prodanović

Radmila Miškov

Radovan Rajkov

 

POSLOVI INFORMACIONOG SISTEMA:

 

Dušan Radosavljević

 

FINANSIJSKI POSLOVI:

 

Milena Čupić

Mirjana Petrović

 

KOORDINATOR ZA KVALITET I RAZVOJNE PROJEKTE ŠKOLE:

 

mr Ibolya Gera

 

DOMAR:

 

Svetozar Rajinac

 

SPREMAČICE:

 

Tanja Zvijer

Ljubica Rajinac

Svetlana Lovre