Studentski rad PDF Print E-mail

 

 


 

 

Процедура за пријаву завршног рада-Основне студије

Процедура за пријаву стручноистраживачког рада

Процедура за пријаву завршног мастер рада-Мастер студије

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

01.03.2022. - ZAVRŠNI RAD 2021/22...

31.03.2021. - ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA (3. godina) ŠKOLSKA 2020/2021 godina

Uputstvo za studentski rad...

 


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Процедура за пријаву завршног рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2021. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

завршне радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање завршног рада  је лично у студентској служби, потом се рад прослеђује Наставно-научном већу ради одобравања теме.

Приликом пријаве теме неопходно је у студенску службу доставити:

1. ИНДЕКС

2. ИСПИТНУ ПРИЈАВУ - СА УПЛАТОМ НА ИМЕ ,,ПРИЈАВА  ТЕМЕ“ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00

3. ПОПУЊЕН СТАТИСТИЧКИ ОБАРАЗАЦ  (КОЈИ ДОБИЈАТЕ У ШКОЛИ)

Након одржане седнице Научно наставног већа, као и сагласност која мора бити потписана од стране ментора да је рад подобан за одбрану.

4. ДОСТАВИТИ 4 УКОРИЧЕНА РАДА (тврди повез  или спирала) ,И 4 CD-A (РАД У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ)

Студенту ментор заказује термин и јавља судентској служби одржавања одбране завршног рада.

 

· НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОДБРАНЕ СЛЕДИ УПЛАТА ОД 8.800,00 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДИПЛОМЕ.


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШНОМ РАДУ

Студенти уписани у трећу годину основних студија у школској 2021/2022, према одлуци Наставно-стручног већа Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, могу завршни рад да пишу из било које области и предмета који су слушали током студија и да бирају ментора (наставника) из истих предмета и области.

Студенти који су одслушали трећу годину пре школске 2021/2022 године радиће завршни рад према правилнику који је важио раније и радиће радове из интегрисаних методика, како је раније и објављено.

 


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Процедура за пријаву стручно – истраживачког  рада

Поштовани студенти,

Од 01.06.2022. године, сваког месеца (осим августа), имате могоћност да пријавите ваше Стручно-истраживачке радове од 01. до 10-тог у текућем месецу. Цена пријаве износи 400,00 дин.

За пријављивање стручно-истраживачког рада услов је да су положени сви испити предвиђени тим планом и програмом.

Стручно–истраживачки рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у функцији израде мастер рада. Стручно - истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има закључен уговор, уз сагласност ментора.

После одобрене теме рада студент је у обавези да уради студијски пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране ментора. Оцена добијена на пројекту истраживања је оцена постигнута на предмету Стручно–истраживачки рад. Пројекат истраживања се предаје студентској служби, након заведене оцене у записнику, индексу и испитној пријави.

· један одштампан примерак потписан од стране ментора и студента.

 

Стручно–истраживачки рад вреднује се са 10 ЕСПБ.


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА

Процедура за пријаву мастер рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2021. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

завршне мастер радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање завршног мастер рада  је лично у студентској служби, потом се рад прослеђује Наставно-научном већу ради одобравања теме.

Приликом пријаве теме неопходно је у студенску службу доставити:

1.   ИНДЕКС

2.   ИСПИТНУ ПРИЈАВУ- СА УПЛАТОМ НА ИМЕ ,,ПРИЈАВА  ТЕМЕ“  У ИЗНОСУ ОД 5.000,00

3. ПОПУЊЕН СТАТИСТИЧКИ ОБАРАЗАЦ  (КОЈИ ДОБИЈАТЕ У ШКОЛИ)

Након одржане седнице Научно наставног већа

4. ДОСТАВИТИ 4 УКОРИЧЕНА РАДА (тврди повез) , И 4 CD-A (РАД У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ) и послати рад маил: masterjavnost@vaspitacns.edu.rs,
као и сагласност која мора бити потписана од стране ментора да је рад подобан за одбрану.

5. ОЦЕНА, ИЗШВЕШТАЈ И ОДБРАНА МАСТЕР РАДА УПЛАТА ОД 10.000,00 (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

Након тога ментор заказује термин и јавља судентској служби одржавања одбране завршног мастер рада.

· НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОДБРАНЕ СЛЕДИ УПЛАТА ОД 8.800,00 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДИПЛОМЕ.