Studentski rad PDF Print E-mail

31.03.2021. - ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA (3. godina) ŠKOLSKA 2020/2021 godina

Uputstvo za studentski rad...

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Процедура за пријаву завршног рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2021. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

завршне радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање завршног рада  је лично у студентској служби, потом се рад прослеђује Наставно-научном већу ради одобравања теме.

Приликом пријаве теме неопходно је у студенску службу доставити:

1. ИНДЕКС

2. ИСПИТНУ ПРИЈАВУ - СА УПЛАТОМ НА ИМЕ ,,ПРИЈАВА  ТЕМЕ“ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00

3. ПОПУЊЕН СТАТИСТИЧКИ ОБАРАЗАЦ  (КОЈИ ДОБИЈАТЕ У ШКОЛИ)

Након одржане седнице Научно наставног већа

4. ДОСТАВИТИ 4 УКОРИЧЕНА РАДА (тврди повез  или спирала) ,

И 4 CD-A (РАД У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ)

Студенту ментор заказује термин и јавља судентској служби одржавања одбране завршног рада.

 

· НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОДБРАНЕ СЛЕДИ УПЛАТА ОД 8.800,00 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДИПЛОМЕ. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Процедура за пријаву стручно – истраживачког  рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2021. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

Стручно-истраживачке радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање стручно-истраживачког рада  је лично у студентској служби, где се врши провера свих испита, а сам услов је да су положени сви испити предвиђени тим планом и програмом.

Стручно–истраживачки рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у функцији израде мастер рада. Стручно - истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има закључен уговор, уз сагласност ментора.

После одобрене теме рада студент је у обавези да уради студијски пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране ментора. Оцена добијена на пројекту истраживања је оцена постигнута на предмету Стручно–истраживачки рад. Пројекат истраживања се предаје студентској служби у испитном року пре одбране мастер рада и то:

· један одштампан примерак потписан од стране ментора и студента.

 

Стручно–истраживачки рад вреднује се са 10 ЕСПБ.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА

Процедура за пријаву мастер рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2021. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

завршне мастер радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање завршног мастер рада  је лично у студентској служби, потом се рад прослеђује Наставно-научном већу ради одобравања теме.

Приликом пријаве теме неопходно је у студенску службу доставити:

1.   ИНДЕКС

2.   ИСПИТНУ ПРИЈАВУ- СА УПЛАТОМ НА ИМЕ ,,ПРИЈАВА  ТЕМЕ“  У ИЗНОСУ ОД 5.000,00

3. ПОПУЊЕН СТАТИСТИЧКИ ОБАРАЗАЦ  (КОЈИ ДОБИЈАТЕ У ШКОЛИ)

Након одржане седнице Научно наставног већа

4. ДОСТАВИТИ 4 УКОРИЧЕНА РАДА (тврди повез) , И 4 CD-A (РАД У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ)

5. ОЦЕНА, ИЗШВЕШТАЈ И ОДБРАНА МАСТЕР РАДА УПЛАТА ОД 10.000,00 (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

Након тога ментор заказује термин и јавља судентској служби одржавања одбране завршног мастер рада.

 

· НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОДБРАНЕ СЛЕДИ УПЛАТА ОД 8.800,00 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗРАДУ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДИПЛОМЕ.