Stručna konferencija DAROVITOST I KREATIVNOST DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, 08.02.2020 program PDF Print E-mail

PROGRAM

stručne konferencije

DAROVITOST I KREATIVNOST DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

08.02.2020. u Novom Sadu, Petra Drapšina 8.

9:00  registracija

9:30  pozdravne reči organizatora i gostiju

9:45  Jasna Cvetković Lay "Prepoznavanje i podsticanje darovitosti u predškolskoj dobi-naučna saznanja i primer prakse u Hrvatskoj" plenarno predavanje i diskusija

10.30 Lada Marinković "Darovitost kao potencijal ili produkt? Potencijali i produkti našeg projekta"

10:45 Vladimir Džinović "Konstrukti darovitosti i kreativnosti:od implicitnih teorija do psihološkog instrumenta"

11:00 – 11:15 kafe pauza

11:15  Anđelka Bulatović "Darovito dete i podrška porodici"

11:30  Snežana Bulatović „ Partnerstvo porodice  darovitog deteta i vrtića“

11:40  Aleksandra Marcikić “Darovito dete i vršnjaci – odnosi i delanje”

11:50  Svetlana Radović "Darovitost u kontekstu familijarizacije detinjstva"

12:00  Olgica Stojić "Kreativnost kroz prizmu savremene koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja"

12:15 – 12:30 kafe pauza

12:30   Valerija Ambruš "Prepoznavanje rane potencijalne darovitosti - prvi   koraci"

12:45   Silvia Gladić "Kreativnost i darovitost u likovnom izrazu predškolskog deteta”

13:00   Aleksandra Zorić "Prepoznavanje i podsticaj darovitom detetu-prikaz iz prakse"

13:15 – 14:30 pauza za ručak

14:30-15:00   Jasna Cvetković Lay - predstavljanje edukativnih modula za vaspitače o metodama rada sa darovitom decom

Raspored po prijavljenom učešću u radionicama:

15:15 – 16:00 Radionica: Jelena Fatović Nikolić i Jelena Terzić "Daroviti vaspitač - otkrivanje sopstvenih potencijala"

15:15 – 16:00 Radionica: Dušanka Mudrinić i Ivana Mandić “Kako izgleda vrtić za kreativno i darovito dete”

16:00 – 16:15 kafe pauza

16:15 – 17.15 PANEL diskusija “Trebaju li nam darovita i kreativna deca? Šta posle vrtića? (učesnici: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, NTC program, Udruženje vaspitača Vojvodine, Školska uprava Novi Sad, i dr.)

17:30 – 18:00 zatvaranje skupa, zaključci, evaluacija i dodela sertifikata.

 

| obrazac za prijavu na skup |