18.03.2020. - OBUSTAVA DOLAZAKA U OBJEKAT VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA PDF Print E-mail

Sledeći mere propisane od strane Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, obustavljaju se dolasci u objekat Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Ovlašćena lica od strane Ministarstva, koja mogu da borave u Školi su: direktor, sekretar i šef računovodstva. Studentska služba će pružati samo osnovne informacije na mail-u This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Rad biblioteke i čitaonice je takođe obustavljen, a eventualne informacije možete dobiti na naše brojeve telefona.

Sve aktivnosti, što se tiče nastave i ostalih informacija, odvijaće se online.
Nastava se vrši prema ranije propisanom obaveštenju. Svaki profesor preuzima na sebe organizaciju svog predmeta.
Knjiženje studentskih uplata (rate školarine itd.) vršiće se redovno, a u skladu sa ugovorom potpisanim prilikom upisa. Ovom prilikom molimo studente da izmire svoje obaveze, koje su dospele do 15.3.2020. (četvrta rata školarine za sve godine osnovnih studija) i do 1.3.2020. (šesta rata za master studije). Sledeća rata za sve godine osnovnih (peta rata) i master studija (sedma rata) uplaćuje se do 15.4.2020.
Ispitni rok u aprilu biće pomeren, ali za sada nema informacija do kad. Ako ste već uplatili prijavu ispita, sačuvajte uplatnice i prijavićete ispite kada se za to steknu uslovi.
Molimo studente i zaposlene da poštuju odluke Vlade Srbije i redovno prate informacije za sprečavanje epidemije koronavirusom.
Takođe, svakodnevno pratite obaveštenja na sajtu Škole: www.vaspitacns.edu.rs, kao i na našim profilima na društvenim mrežama (facebook i instagram).

Prof. dr Bojan Milošević,
direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu