24.03.2020. - OBAVEŠTENJE - STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD - MASTER DRUGA GODINA PDF Print E-mail

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE MASTER STUDIJA

 

S obzirom na to da je više studenata postavilo isto pitanje u vezi istog predmeta u drugoj godini master studija STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD, podsećamo vas na sledeće - ukoliko je student druge godine izabrao mentora za završni master rad, u obavezi je da pre toga, položi predmet Stručno istraživački rad KOD PROFESORA KOJI JE I MENTOR ZA MASTER RAD.

 

Upućujemo vas na KNJIGU PREDMETA za master studije na sajtu škole www.vaspitacns.edu.rs (padajući meni STUDIJE, podmeni KNJIGA PREDMETA, izabrati dokument za master studije).

 

Stručno istraživački rad nema predavanja, nema vežbe, već se izvodi kroz samostalno istraživački rad, mentorski rad, kao i konsultacije sa nastavnikom. Samostalni istraživački rad je u neposrednoj funkciji pripreme završnog master rada. Dakle, sve ono što prethodi izradi master rada, svrstava se u predmet Stručno istraživački rad, a tiče se izrade projekta istraživanja u svrhu izrade završnog master rada. Predmet nosi 10 ESPB bodova. U suštini, sav konsultativni rad koji radite sa mentorima za master, vrednuje se kroz taj predmet. Ukoliko mentor smatra da je kandidat već u predispitnim obavezama na tom predmetu pokazao da može da krene sa izradom master rada, nastavnik eventualno može pustiti studenta da krene u izradu tog master rada, paralelno, i pre zvaničnog položenog Stručno istraživačkog rada u junskom ispitnom roku. Naravno, to se prepušta nastavniku/mentoru da proceni.