12.05.2020. - DRUGA godina - Integrisana metodička praksa PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Usmeni ispit iz integrisane metodičke prakse (Metodička praksa razvoja govora, Metodička praksa likovnog vaspitanja i Metodička praksa upoznavanja okoline) održaće se u periodu od 1. do 5. juna.

Sve informacije u vezi s polaganjem ispita - precizna satnica i raspored polaganja, kao i podsetnik u vezi s merama kojih je potrebno pridržavati se - biće dostipni na sajtu Škole u poslednjoj nedelji maja.

Anđelka Bulatović
Irina Damjanov
Miloš Vasiljević
Otilia Velišek-Braško
Milena Zorić