22.05.2020. - Metodika muzičkog vaspitanja - raspored studenata za polaganje ispita PDF Print E-mail

8.00-8.45 studenti sa brojem indeksa:

176/11

125/16

130/16

3/17

13/17

20/17

21/17

23/17

24/17

32/17

 

8.45-9.30 studenti sa brojem indeksa:

43/17

48/17

93/17

96/17

98/17

109/17

128/17

132/17

139/17

140/17

 

dr Mirjana Matović, prof.