24.09.2020. - Svetlana Lazić: Prisustvo starih studenata na nastavi iz Opšte pedagogije PDF Print E-mail

Studenti starijih godina koji do sada nisu položili Opštu pedagogiju trebalo bi da dođu 14. i 15. oktobra u sledećem rasporedu:

 

14.10.2020.

08.00-08.30 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 1 do 20

08.40-09.10 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 21 do 40

09.20-09.50 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 41 do 60

10.00-10.30 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 61 do 80

 

15.10.2020.

08.00-08.30 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 81 do 100

08.40-09.10 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 101 do 120

09.20-09.50 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 121 do 140

10.00-10.30 = studenti svih godina sa brojem indeksa od 141 i dalje.

 

Tada će saznati svoje obaveze i načine njihovog izvršenja, kako bi stekli mogućnost izlaska na ispit.