25.09.2020. - PRELIMINARNA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U III GODINU PDF Print E-mail
BUDzET ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 1. pa do rednog broja 76. )
SAMOFINANSIRANJE ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 77. pa do rednog broja 91. )
STUDENTI UZ RAD ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 92. pa do rednog broja 99. )