29.09.2020. - KONACNA RANG LISTA ZA II GODINU PDF Print E-mail
BUDzET ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 60. )
SAMOFINANSIRANJE ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 61. zaključno sa rednim brojem 92. )
STUDENTI UZ RAD ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 93. zaključno sa rednim brojem 99. )