04.01.2021. - Stipendije i krediti PDF Print E-mail
Poštovani studenti, onima kojima je odobrena studentska stipendija ili kredit, ukoliko do sada niste imali  tekući račun u UNICREDIT BANCI, molimo Vas da što pre otvorite kako bi Vam bile isplaćene rate.
Studenti kojima je odobren studentski kredit neophodno je da pronađu žiranta koji će popuniti obrazac broj 6 i overiti u svojoj firmi, kao i menicu ( kupuje se u banci, a popunjava je žirant i student - voditi računa da se pravilno popuni)   i  ta dva papira ( obrazac 6 i menica ), fotokopije lične karte žiranta i svoje ( studenta ) predati u studentsku službu najkasnije do 01.02.2020.godine.