24.02.2021. Obaveštenje za studente - nastava u periodu od 01.03.2021. do 15.03.2021. PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srbiji, produžava se period nastave na daljinu u Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nastava na daljinu ("online") sprovodiće se i u periodu od 1.3.2021. do 15.3.2021. O periodu nakon toga i eventualnom povratku na drugačiji vid nastave, studenti i zaposleni biće obavešteni najmanje pet dana pre isteka tog roka. Konsultacije sa nastavnicima će se takođe obavljati na daljinu u istom periodu.

Direktor škole prof. dr Bojan Milošević