20.02.2023 - Tamara Radovanović, Obaveštenje za studente koji su slušali Predškolsku pedagogiju PDF Print E-mail

Dragi studenti koji nemate potreban zakonski uslov od 30 poena, možete doći sledeći petak, 3.3. u 11:15h u kabinet 1, da radite 1. i/ili 2. test. Time biste stekli mogućnost da izađete na neki od narednih ispitnih rokova.