Publikacija ustanove - ciljevi visokoškolske ustanove PDF Print E-mail
Thursday, 25 January 2024 11:18 | Written by Slobodan Andrijevic

Publikacija ustanove - Ciljevi visokoškolske ustanove

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je visokoškolska ustanova koja kroz osnovne i master strukovne studije priprema vaspitače dece predškolskog uzrasta koji su refleksivni praktičari, posvećeni vaspitanju i obrazovanju sve dece u multietničkom i multikulturnom svetu, obučeni da razumeju predškolsko vaspitanje i obrazovanje kao stratešku delatnost, celovito sagledavaju delatnosti predškolske ustanove i kreativno primenjuju stručna znanja, umenja i vrednosti u radu sa decom, u skladu sa njihovim uzrasnim i razvojnim osobenostima.

Osnovni ciljevi naše Škole su:

- Kvalitetno obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta, kroz pružanje savremenih znanja o holističkoj prirodi razvoja deteta, uzajamnoj zavisnosti i uslovljenosti svih aspekata dečjeg razvoja; sticanje i razvijanje znanja o različitim strategijama učenja dece ranih uzrasta; sticanje i razvijanje znanja iz oblasti različitih nauka, umetnosti i kulture kao izvora sadržaja u razvijanju predškolskog programa pomoću kojih se stvaraju uslovi za upoznavanje dece sa civilizacijskim dostignućima u svrhu funkcionalnog učešća u svakodnevnom životu i stvaranja pogodne baze za učenje.

- Po okončanju studija na studijskom programu osnovnih strukovnih studija za obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta, studenti će biti osposobljeni da deluju kao refleksivni praktičari korelirajući, integrišući i rasuđujući prema dostupnim informacijama o detetu u skladu sa specifičnim situacijama i ciljevima vaspitanja i obrazovanja, imaće razvijen pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju, kao i u području profesionalnog javnog delovanja.

- Važan cilj naše škole je da se kod studenata razvije želja za stalnim učenjem i usavršavanjem i omogući takvo usavršavanje i unapređivanje stručnog znanja, na master strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača. U školi se organizuju i sprovode kontinuirane edukacije iz registrovane delatnosti i za širi krug korisnika, u cilju omogućavanja kontinuiranog stručnog usavršavanja kroz organizovane akreditovane programe u okviru Centra za celoživotno učenje, osnovanog 2019. godine kao stalne organizacione jedinice škole.

- Cilj Škole je i kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog i nenastavnog kadra, tako i samih studenata. Kroz organizovanje skupova, seminara, tribina, podsticanja za dalje školovanje i stručno usavršavanje, cilj Škole je da stalno promoviše ovakve vrste delatnosti.

- Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, kao samostalna visokoškolska ustanova, periodično preispituje i unapređuje svoje ciljeve kroz proces evaluacije, u skladu sa Statutom škole i Strategijom obezbeđenja kvaliteta, Zakonom o visokom obrazovanju, standardima za akreditaciju, i standardima za obezbeđenje kvaliteta. Imajući u vidu izuzetni društveni značaj profesije vaspitača, škola nastoji, da se u skladu sa važećim propisima i zahtevima za usaglašavanje sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Evorpskom prostoru visokog obrazovanja, zadovolje potrebe korisnika i društva u celini. U tom smislu je usmerena na nastavu i učenje, kreiranje podsticajne sredine za učenje, profesionalni razvoj nastavnika i kreiranje kulture kvaliteta.

Last Updated on Thursday, 25 January 2024 11:24