Međunarodna saradnja

 

Pored redovne nastave i ostalih nastavnih i vannastavnih obaveza u Školi nastavnici redovno učestvuju na stručnim i naučnim skupovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu: Švajcarskoj, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Francuskoj.

 

Pored toga objavljuju svoje radove u časopisima i zbornicima , priređuju koncerte, samostalne izložbe i redovni su učesnici na kolektivnim izložbama.

U saradnji sa profesorima studenti naše Škole učestvuju na međunarodnim i domaćim projektima, a pored toga redovno organizuju humanitarne aktivnosti za decu.


 

PALS projekat:

| O projektu PALS |

| Publikacija PALS |KEEP EDUCATING YOURSELF / KEY /

598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP

Odluka o osnivanju Centra za celoživotno učenje

Pravilnik o radu Centra za celoživotno učenje

Odluku o izboru rukovodstva Centra

Strategija stručnog usavršavanja


09. November 2022. The Final Conference

Izveštaj sa završne konferencije (in Serbian)

Agenda sa završne konferencije (in Serbian)

Final Conference Report

Final Conference AgendaKEY - Centar za celoživotno učenje (CPD/LLL)

 

KATALOG KURSEVA

LIST OF ACCREDITED AND IMPLEMENTED PROGRAMS

Zbirni izvestaj - Joint Report (in Serbian)

Tabela akreditovanih programa (in Serbian)

Table of accredited programs

Video snimci sa stručne obuke "Muzička i likovna umetnost u kontekstu održivog razvoja" / Videos from the program "Music and visual arts in the context of sustainable development":

https://youtu.be/FRGVZjfUPgM

https://youtu.be/zg0yfs-NiXo

https://youtu.be/LbZFx2ZuZdU

https://youtu.be/Vym4KfzmJ2s

https://youtu.be/AyZSdT1bkYY

https://youtu.be/HxhIm6unnPw

https://youtu.be/cAFxvogsFH8

 


 

24 OCT 2019, MEETING IN NOVI SAD

AGENDA (ENG): 24 Oct 2019, Meeting in Novi Sad

ACTIVITY REPORT (ENG): 24 Oct 2019, Meeting in Novi Sad

IZVEŠTAJ (SRP): 24. oktobar 2019. godine, sastanak u Novom SaduAgenda: KICK OFF MEETING...

Izveštaj: KICK OFF MEETING-a...


 

Agenda: INTRODUCTION CONFERENCE - NOVI SAD...
Izveštaj...