Međunarodna saradnja

 

Pored redovne nastave i ostalih nastavnih i vannastavnih obaveza u Školi nastavnici redovno učestvuju na stručnim i naučnim skupovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu: Švajcarskoj, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Francuskoj.

 


 

 

 

 

 

 

 

Pored toga objavljuju svoje radove u časopisima i zbornicima , priređuju koncerte, samostalne izložbe i redovni su učesnici na kolektivnim izložbama.


U saradnji sa profesorima studenti naše Škole učestvuju na međunarodnim i domaćim projektima, a pored toga redovno organizuju humanitarne aktivnosti za decu.