Međunarodna saradnja

 

Pored redovne nastave i ostalih nastavnih i vannastavnih obaveza u Školi nastavnici redovno učestvuju na stručnim i naučnim skupovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu: Švajcarskoj, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Francuskoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pored toga objavljuju svoje radove u časopisima i zbornicima , priređuju koncerte, samostalne izložbe i redovni su učesnici na kolektivnim izložbama.


U saradnji sa profesorima studenti naše Škole učestvuju na međunarodnim i domaćim projektima, a pored toga redovno organizuju humanitarne aktivnosti za decu.

 


 

 

KEEP EDUCATING YOURSELF / KEY /

598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP

 

Agenda: KICK OFF MEETING...
Izveštaj: KICK OFF MEETING-a...


 

Agenda: INTRODUCTION CONFERENCE - NOVI SAD...
Izveštaj...