Osnovne informacije PDF Print E-mail

Poštovane studentkinje i studenti,

Nakon što ste se opredelili i uspeli da ispunite uslove za upis studija na našoj Školi, sledi upoznavanje sa okruženjem i uslovima studiranja u Novom Sadu.

Novi Sad je univerzitetski grad više od 50 godina. Danas Univerzitet u Novom Sadu ima 14 fakulteta. Samostalnih visokih strukovnih škola ima 3 i visokih škola akademskih studija ima 2 u Novom Sadu. Tu su: naša Škola (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača), Visoka poslovna škola strukovnih studija i Visoka tehnička škola strukovnih studija. U Novom Sadu postoje i Visoka škola „ Fakultet z apravne i poslovne studije“ i Privredna akademija. Nadalje, naš grad ima Akademiju umetnosti i preko 60 naučno-obrazovnih institucija.Svake godine se upiše oko 7.000 novih studenata. Na njemu studira preko 45.000 studenata i ima preko 3.000 zaposlenog naučno-nastavnog osoblja.

Naša ustanova je samostalna visoka strukovna škola i nosi naziv Visoka škola strukovnih studija, nastala je 1952. kao Viša pedagoška škola, a današnji naziv nosi od prve akreditacije ustanove i studijskog programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Zakonom o visokom obrazovanju 2007.godine.

Trenutno VSOV NS ima blizu 550 studenata, što je zbir studenata prve, druge i treće godine osnovnih studija i 50 studenata specijalističkih studija. Svake godine imamo izvastan broj studenata na doškolavanju koji nadoknađuju razliku između starih i novih programa studija.

Predškolska ustanova Radosno detinnjstvo sa 67 objekata, preko 1200 vaspitača, 619 vaspitnih grupa i 15 300 dece je naš dugogodišnji saradnik i predstavlja mesto za metodičku i stručnu praksu naših studenata.

Osnovni podaci kažu da je Novi Sad, glavni grad Vojvodine, privredni, kulturni, naučni, obrazovni, zdravstveni i administrativni centar sa blizu 400.000 stanovnika, smešten pored leve obale Dunava u južnoj Bačkoj.

Na levoj strani Dunava nalazi se Petrovaradinska tvrđava koja je izgrađena u XVIII veku kao vojno utvrđenje tadašnje Austrijske carevine. Novi Sad se razvijao kao grad prosvete, kulture, grad muzeja, galerija, biblioteka i pozorišta.

Prvu štampariju je doneo Emanuel Janković 1790. godine i otvorio knjižaru. Srpska pravoslavna Velika gimnazija (druga kod Srba, posle Karlovačke 1791. godine) osnovana je 1810. godine.

Matica srpska, prosvetna, kulturna i naučna institucija, koja je osnovana 1826. godine u Budimpešti, deluje u Novom Sadu od 1864. godine.

Novi Sad sa Petrovaradinom ima 23 hrišćanske crkve i jednu mojsijevsku sinagogu sa kapelom. Najstarija, pravoslavna, Nikolajevska crkva, podignuta je 1730. godine.

Srpsko narodno pozorište ima istoriju dužu od 150 godina. U njegovim okvirima se odvija nadaleko poznato i veoma značajno Strerijino pozorje festival nacionalne drame i pozorišta.

Muzička omladina Novog Sada (MONS) je organizacija koja ima ne samo lokalni već i prepoznatljivo međunarodni renome. Bogati programi koji se nude u okviru Novosadskih muzičkih svečanosti (NOMUS) čine grad prijatnim i izazovnim prostorom za kvalitetan kulturni život ljudi.

Novosadsko pozorište (Újvidéki Színház) sa višedecenijskom tradicijom nudi predstave na mađarskom jeziku uz simultani prevod na srpski jezik..

Sada već u svetu čuveni EXIT FESTIVAL je muzički festival koji se organizuje u Novom Sadu od 2001. godine. Mladi stižu iz svih delova zemlje, ali i iz zemalja širom Evrope i sveta.