Reč direktora PDF Print E-mail

Profesor Stevan Divjaković, direktor Škole

 

 

Dobro došli na studije u našoj Školi!

Čestitamo vam na izboru škole i na uspešno položenim prijemnim testovima!

Izabrali ste jedno od najlepših, najplemenitijih zanimanja! U vašim rukama će biti budućnost naše zajednice, naša deca! Odrastanje uz vas će njihovim roditeljima, bakama, dekama, sestrama i braći, pomoći da sa više uspeha ostvaruju svoju ulogu.

Zajedno sa njima ćete biti na jednom vrlo važnom i odgovornom zadatku! Završavajući Visoku strukovnu školu za obrazovanje vaspitača steći ćete diplomu sa kojom ćete se prihvatati zadatka i odgovornosti  za kvalitetno i bezbedno odrastanje predškolske dece u vašoj grupi , vrtiću i ustanovi.

Obeležićete za ceo život detinjstvo dece sa kojom ćete raditi, družiti se, negovati ih i učiti najboljim vrednostima i znanjima kroz sopstevno stalno napredovanje i specijalizacije u struci!

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu državna je škola sa 60-godišnjom tradicijom u obrazovanju kadrova vaspitačke struke.

Studijski programi koje Škola nudi akreditovao je nadležni organ Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Međunarodna saradnja sa srodnim školama i ustanovama u Evropi omogućila je studentima i zaposlenima da usvajaju i promovišu praktična znanja, razvijaju svoje intelektualne sposobnosti, usavršavaju strane jezike te tako uspešno doprinose izgradnji kvalitetne ličnosti.

Širokim spektrom aktivnosti koje nudi, Škola pruža stalnu podršku studentima u stvaranju profila  savremenog vaspitača osposobljenog za realizaciju ciljeva i zadataka predškolskog  vaspitanja i obrazovanja.

Još jednom, želim vam dobrodošlicu i puno uspeha u strudiranju na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača, našoj Školi!

mr Jovanka Ulić, direktor