Opšte informacije


Upis na osnovne strukovne studije


OBAVEŠTENJE UZ DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU OSS U ŠKOLSKOJ 2024-2025 |

| Konkurs za upis studenata u prvu godinu na OSS u školskoj 2024/25 |

Odluka o visini cene školarine i cenovnik za školsku 2024-2025 |

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini |

Izjava o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini |

Jedinstvena rang lista (03.07.2024) |

| Konačna rang lista (08.07.2024) |

 

 

PROVERA SPOSOBNOSTI I PRIJEMNI ISPIT

Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu upisuje kandidate sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom na prvi stepen strukovnih studija studijskog programa pod nazivom strukovni vaspitač. Prijave za prvi prijemni rok počinju krajem juna svake godine, nakon čega sledi prijemni ispit iz dva dela: provere sposobnosti iz maternjeg jezika, muzičke kulture i fizičkog obrazovanja, i testova opšte kulture i informisanosti i maternjeg jezika.

Zbirku zadataka za pripremu testa iz maternjeg jezika i književnosti na srpskom jeziku možete preuzeti sa sledećeg linka: http://vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-SrpskiJezik.pdf

Zbirku zadataka za pripremu testa iz maternjeg jezika i književnosti na mađarskom jeziku možete preuzeti sa sledećeg linka: http://vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-MadjarskiJezik&Knjizevnost.pdf

Zbirka zadataka za pripremu testa opšte kulture i informisanosti ne postoji, te se od kandidata očekuje da se za ovaj test spreme prateći aktuelnosti iz sredstava javnog informisanja, ali i opštih enciklopedija i druge literature. Primere prošlogodišnjih testova možete preuzeti sa sledećih linkova:Upis na Master strukovne studije (MSS)

| Konkurs za upis na prvu godinu MSS 2024/25 |

| Obaveštenje za upis studenata na drugu godinu MSS |

Od 2019. godine Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu upisuje kandidate i na prvu godinu MA strukovnih studija drugog stepena pod nazivom master strukovni vaspitač. Prijave za MA studije počinju obično u septembru, s tim da se tačno vreme određuje krajem akademske godine te je stoga potrebno pratiti informacije na sajtu. Prijemni ispit za MA studije ne postoji već se prijavljeni kandidati rangiraju spram uspeha ostvarenog na osnovnim strukovnim studijama.

Master strukovne studije otvorene su i za ranije obrazovane specijalizante koji su specijalizaciju završili na našoj školi. Takvi kandidati imaju mogućnost da, uzimajući u obzir kapacitet škole za prijem novih studenata, upišu odmah drugu godinu MA strukovnih studija.

  

INFORMATOR | 

 

 

 

 

 

PREDLOG ZA DRŽAVNU MATURU (2024/25)

PREDLOG VREDNOVANJA DRŽAVNE MATURE ZA UPIS 2024/2025