Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta PDF Print E-mail

Р.Б.

Име средње слово презиме

Звање

Организациона јединица

1

Миленко С. Јанковић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

2

Светлана Т. Лазић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

3

Ивана С. Игњатов-Поповић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

4

Светлана Ђ. Радовић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

5

Маја С. Галић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

6

Мирјана Б. Матовић

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

7

Отилиа Ј. Велишек-Брашко

Професор струковних студија

Наставно-стручног већа

8

Сандра С. Поповић

Библиотекар

Ненаставно особље

9

Нада М. Сарајлија

Секретар

Ненаставно особље

10

Анастасија Митрић

Студент

Студентски парламант

11

Јелена Вујичић

Студент

Студентски парламент