1 23.04.2018. - dr Mirjana Matović - Dalkroz metod - Poziv 51
2 23.04.2018. - Tamara Milošević - Rezultati I testa- predmet Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa 188
3 20.04.2018. - dr Svetlana Radović - rezultati kolokvijuma iz sociologije 87
4 20.04.2018. - Promena termina konsultacija - Branka Janković 21
5 20.04.2018.-dr Mirjana Matović - Promena termina konsultacija za nedelju 23-27. april 2018. 28
6 18.04.2018. - dr Dunja Cigić Gavrilović 196
7 18.04.2018. - DAN STUDENATA 234
8 18.04.2018. - dr Svetlana Radović - rezultati kolokvijuma iz Socijalne ekologije 137
9 18. 4. 2018. -Irina Damjanov - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Književnost za decu 193
10 16.4.2018. - Tamara Milošević - Raspored polaganja-predemet Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 319
11 16.4.2018. - Irina Damjanov- Rezultati 2. testa iz Kulture govora 243
12 12.04.2018. - Dr Bojan Milošević - Izmena termina konsultacija 53
13 12.04.2018. - Dr Milena Zorić - Izmena termina konsultacija 54
14 12.04.2018. - Dr Milena Zorić - Razvoj govora dece do 3 godine - Rezultati 1. kolokvijuma 106
15 11.04.2018.- Rezultati ispita-Branka Janković 112
16 11.04.2018.- Tamara Milošević -Izmena termina konsultacija 63
17 11.04.2018.- Miloš Vasiljević -Izmena termina konsultacija 60
18 10.04.2018. - Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Rezultati u aprilskom ispitnom roku 204
19 10.04.2018. - mr Jovanka Ulić - PRVI KOLOKVIJUM IZ LUTKARSTVA - LUTKARSKA PREDSTAVA 227
20 05.04.2018. - dr Svetlana Radović - Obaveštenja o održavanju kolokvijuma 393
21 05.04.2018. - mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE (REZULTATI ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJMOVA (3.4.2018.)) 119
22 04.04.2018.- dr Jovan Ljuštanović - Ispravka termina za nadoknadu izostanaka 162
23 04.04.2018.- Dr Branka Janković - Rezultati ispita iz predmeta Dete i kompjuter 120
24 04.04.2018.- Dr Dunja Cigić Gavrilović - Rezultati kolokvijuma 185
25 04.04.2018.- Mirjana Galić - ENGLESKI JEZIK 2 - Rezultati 1. kolokvijuma 206
26 4.4.2018. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 2. testa iz predmeta Kultura govora 290
27 04.04.2018.- Dr Milena Zorić - Konsultacije za tekuću nedelju 64
28 03.04.2018.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Izmene u terminu konsultacija 102
29 03.04.2018.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Metodička praksa razvoja govora - Nadoknada izostanaka 108
30 03.04.2018.- dr Branka Janković - Matematički mozaik - promena termina ispita 74
31 03.04.2018.- dr Svetlana Radović - obaveštenje o otkazivanju nastave i konsultacija 159
32 30.03.2018. - dr Anđelka Bulatović - Obaveštenja 491
33 28.03.2018- Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Promena termina ispita 159
34 28.03.2018.- prof. dr Bojan Milošević - Konsultacije za vreme aprilskog ispitnog roka 108
35 28.03.2018.- Dr Jovan Ljuštanović - Za studente 1. godine: promocija i volontiranje u Zmajevim igrama 159
36 27.03.2018.- Mirjana Galić - ENGLESKI JEZIK 2 - Prvi kolokvijum – raspored polaganja za 3, 4. i 5. grupu 131
37 27.03.2018.- dr Svetlana Radović - Otkazivanje nastave i konsultacija 161
38 25.03.2018.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-Prvi kolokvijum - termin polaganja za 1. i 2. grupu 149
39 22.03.2018.- VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE 680
40 22.03.2018.- Dr Ivana Ignjatov Popović - Promena termina ispita iz Kreativnog pisanja 101
41 21.3.2018. - Obaveštenje za sve studente 635
42 21.3.2018. - Tamara Milošević - Ispit u aprilskom roku - specijalističke studije 136
43 21.3.2018. - Irina Damjanov - Rezultati 1. testa iz predmeta Književnost za decu 323
44 20.03.2018. - dr Svetlana Lazić - Promena termina ispita iz Zdravstvenog vaspitanja 156
45 20.03.2018. - dr Svetlana Lazić - Izmena termina ispita u aprilskom roku 2017/18. 333
46 19.3.2018. - Dr Milena Zorić - Integrisana metodička praksa, 2. godina – 5. grupa 200
47 19.3.2018. - Irina Damjanov - Rezultati 1. testa iz predmeta Kultura govora 284
48 19.03.2018,-Studentski krediti 143
49 14.03.2018.-Mirjana Galić-Otkazivanje konsultacija 106
50 14.03.2018.-Studentski parlament-Poziv za volontiranje 182
51 14. 3. 2018. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Književnost za decu 391
52 13.03.2018.-dr Dunja Cigić Gavrilović-Kolokvijum iz psihologje odraslog doba i starenja 306
53 08.03.2018.-mr Jan Đuras-Obaveštenje za studente 3. godine (1. i 2. kolokvijum iz Metod. razv. matemat. pojm. u martu 2018.) 157
54 8. 3. 2018. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 1. kolokvijuma iz predmeta Kultura govora 356
55 07.03.2018.-Studentski parlament- Poziv za volontere 202
56 07.03.2018.-Studentski parlament- Kulturno-sportski vaučeri 219
57 06.03.2018.-Prijava ispita , za sve studente , APRILSKI ispitni rok 182
58 03.02.2018.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa razvoja govora – 4. grupa 200
59 03.02.2018.-Nataša Đuragić-Otkazivanje nastave 239
60 03.01.2018.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa razvoja govora – 4. grupa 161
61 28.02.2018.-prof. dr Bojan Milošević-Metodička praksa fizičkog vaspitanja – Ugledne aktivnosti i raspored polaganja 329
62 26.02.2018.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa razvoja govora – 4. grupa-Ugledna aktivnost 163
63 26.02.2018.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa 2. godina – 5. grupa 179
64 22.02.2018.- projekat Zimske edukativne i rekreativne aktivnoti studenata - Konkurs 257
65 22.02.2018.- Irina Damjanov - Otkazivanje nastave i konsultacija 211
66 20.02.2018.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Studenti 2. godine – 3. i 4. grupa 213
67 16.02.2018.-RASPORED METODIČKE PRAKSE ZA LETNJI SEM. 2017/2018. ŠK. GOD. 738
68 14.02.2018.-dr Aniko Utaši-Važno obaveštenje: Mađarski jezik - početni 221
69 12.02.2018.-dr Aniko Utaši-Mađarski jezik - početni: Obaveštenje za studente prve godine 200
70 07.02.2018.- ОБАВЕШТЕЊЕ --ДОДЕЛА ДИПЛОМА 693
71 07.02.2018.-dr Branka Janković-Rezultati ispita iz predmeta Dete i kompjuter 319
72 06.02.2018.-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GOD. - REZ. ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM. 386
73 05.02.2018.-Raspored polaganja ispita iz Opste pedagogije 340
74 02.02.2018.-Ispit iz predmeta Dete i kompjuter 210
75 31.01.2018.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita – januar 2018. 477
76 31.01.2018.-Isplata studentskih kredita/stipendija 325
77 30.01.2018.-dr Anđelka Bulatović-Metodika upoznavanja okoline 398
78 30.01.2018.-Velimir Kadović-Konsultacije za vreme ispitnog roka 161
79 29.01.2018.-dr Svetlana Radović - Obaveštenje 523
80 29.01.2018.-rezultati pismenog ispita iz predmeta: Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 560
81 29.01.2018.-dr Branka Janković-Rezultati ispita iz predmeta Matematički mozaik 207
82 25.01.2018.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Raspored za polaganje ispita 266
83 25.01.2018.-prof. dr Bojan Milošević-Metodika fizičkog vaspitanja - raspored polaganja ispita januar 2018. 350
84 25.01.2018.-prof. dr Bojan Milošević-Konsultacije u prvoj sedmici februara 153
85 23. 1. 2018. - Tamara Milošević - Konsultacije 199
86 23. 1. 2018. - dr Aniko Utaši - Obaveštenje za studente prve godine 274
87 23. 1. 2018. - dr Branka Janković - Rezultati ispita, Informatika i multimediji 2017/18 310
88 23. 1. 2018. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati ispita i upis ocena 526
89 22.01.2018-Poziv za volontere 359
90 22.01.2018-dr Svetlana Lazić-Otkazivanje konsultacija 187
91 19.01.2018-dr Svetlana Radović-Metodologije istraživanja u obrazovanju 546
92 16.01.2018-dr Branka Janković-Ispit iz predmeta Informatika i multimediji 274
93 17. 1. 2018. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje ispita iz predmeta Srpski jezik 372
94 16.01.2018-dr Svetlana Radović-prezentacije 432
95 16.01.2018-Dr Milena Zorić-Termin konsultacija tokom ispitnog roka 176
96 16.01.2018-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Predispitni bodovi 364
97 16.01.2018-Miloš Vasiljević-Termin konsultacija tokom ispitnog roka 168
98 16.01.2018-dr Mirjana Matović-Vokalnoinstrumentalna nastava - raspored polaganja 18. i 19. 01.2018. 232
99 15.01.2018-prof. dr Anđelka Bulatović-Konsultacije za vreme ispitnog roka 224
100 15.01.2018-mr Jan Đuras-OBAVESTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE (REZULTATI DRUGOG KOL. IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM.) 316
101 15.01.2018-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati 2. kolokvijuma 360
102 15.01.2018-dr Svetlana Lazić-Vaspitanje dece do 3 godine-Terenska vežba i ukupan broj predispitnih poena 244
103 15.01.2018-prof. dr Bojan Milošević-Konsultacije za vreme ispitnog roka 156
104 15.01.2018-prof. dr Uglješa Colić-Promena termina konsultacija 247
105 12.01.2018-Konsultacije u januarskom ispitnom roku- mr Jan Đuras 161
106 12.01.2018-Konsultacije u januarskom ispitnom roku- dr Mirjana Matović 162
107 12.01.2018-Konsultacije u januarskom ispitnom roku- dr Milenko Janković 149
108 12.01.2018- dr Aniko Utaši - Konsultacije u ispitnom roku 142
109 12.01.2018-Konsultacije u januarskom ispitnom roku- Branka Janković 182
110 09.01.2018-Dr Milena Zorić-Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Metodika razvoja govora 282
111 08.01.2018-dr Svetlana Lazić-Rezultati kolokvijuma iz Opšte pedagogije 352
112 08.01.2018-dr Jelena Spasić-Obaveštenje o terminu polaganja ispita (Za studente treće godine) 234
113 08.01.2018-dr Jelena Spasić-Ispitna pitanja za pismeni ispit (Za studente prve godine) 386
114 08.01.2018-dr Jelena Spasić-Obaveštenje o terminima polaganja ispita u januarskom ispitnom roku 359
115 4. 1. 2018. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati 2. kolokvijuma i ukupni predispitni bodovi 450
116 03.01.2018- dr Jelena Spasić - rezultati Testa 2 iz Engleskog jezika 3 i Rezultati Testa 2 iz Metodike engleskog jezika 269
117 03.01.2018-Dr Milena Zorić-Konsultacije 249
118 03.01.2018-Tamara Milošević-Korekcija poena iz predmeta Predškolska pedagogija 321
119 28.12.2017-dr Bojan Milošević-Rezultati kolokvijuma 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 369
120 28.12.2017-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE 867
121 28.12.2017-Tamara Milošević- Obaveštenje za studente 486
122 28.12.2017-Tamara Milošević- Ukupni predispitni poeni - predmet Predškolska pedagogija 398
123 28.12.2017-prof. Branka Janković-Informatika i multimediji / nastava 239
124 22.12.2017-dr Dunja Cigić Gavrilović-Obaveštenje 425
125 22.12.2017-dr Svetlana Radović-rezultati kolokvijuma iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 470
126 22.12.2017-dr Jelena Spasić-rezultati Testa 3 iz predmeta Engleski jezik 1 391
127 22.12.2017-mr Jan Đuras-Obaveštenje za studente 3. godine (kolokvijumi i ispit iz Metod. razv. matemat. pojmova u januaru 2018.) 393
128 22. 12. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Srpski jezik 403
129 20.12.2017-dr Jelena Spasić- formular za metodičku praksu iz Engleskog jezika za treću godinu 199
130 20.12.2017-prof. dr Bojan Milošević-Metodika fizičkog vaspitanja-Vežbe u Sali za fizičko vaspitanje 284
131 20.12.2017-Čestitka! 529
132 20.12.2017-dr Svetlana Radović-prezentacije 397
133 19. 12. 2107. - dr Otilia Velišek-Braško - Odlaganje konsultacija 206
134 19. 12. 2107. - Irina Damjanov - Promena termina konsultacija 178
135 18.12.2017-Dr Milena Zorić-Konsultacije za četvrtak 21. 12. 2017. 202
136 18.12.2017-dr Nikola Kajtez-Otkazivanje nastave 305
137 18. 12. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje mini vežbe iz predmeta Srpski jezik 358
138 18.12.2017-Jan Đuras-OBAVESTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE (REZULTATI PRVOG KOL. IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM.) 311
139 18.12.2017-Tamara Milošević-Rezultati II testa iz predmeta Predškolska pedagogija 309
140 14.12.2017-dr Svetlana Radović-prezentacije dosadašnjih predavanja i vežbi iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 579
141 14.12.2017-dr Svetlana Radović-Termin održavanja kolokvijuma iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 436
142 14.12.2017-Prijava ispita i overa semestra za januarski ispitni rok 1117
143 12.12.2017.-Irina Damjanov-Otkazivanje nastave 247
144 11.12.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 441
145 11.12.2017.-dr Jelena Spasić-Obaveštenje za studente I godine 359
146 06.12.2017-Dr Milena Zorić-otkazivanje konsultacija 223
147 06.12.2017-Miloš Vasiljević-Termin konsultacija tokom tekuće nedelje 198
148 06.12.2017-Tamara Milošević-Obaveštenje za studente II godine u okviru predmeta Predškolska pedagogija 367
149 06.12.2017-dr Anđelka Bulatović-konsultacije 246
150 30.11.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Pomeranje konsultacija 236
151 30.11.2017.-dr Mirjana Matović - Konsultacije za vreme prakse 214
152 29.11.2017.-Miloš Vasiljević-Termin konsultacija tokom trajanja stručne prakse 177
153 29.11.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović-rezultati kolokvijuma iz predmeta mentzalno zdravlje (treća godina) 275
154 27.11.2017.-dr Anđelka Bulatović-Termin konsultacija tokom trajanja stručne prakse 231
155 28.11.2017.-dr Branka Janković-Matematički mozaik - rezultati kolokvijuma 257
156 27.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Termin konsultacija tokom trajanja stručne prakse 208
157 27.11.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati 1. kolokvijuma 491
158 27.11.2017.-dr Bojan Milošević-Termin konsultacija za vreme Stručne prakse 195
159 27.11.2017.-dr Bojan Milošević-Rezultati Kolokvijuma 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 384
160 27.11.2017.-Konsultacije za vreme stručne prakse - Branka Janković 174
161 27.11.2017.-mr Jan Đuras-Obaveštenje za studente 3. godine (1. kolokvijum iz Metod. razv. matemat. pojmova) (3. godina) 357
162 24.11.2017.-Izveštaj - Sajam Obrazovanja 2017 220
163 24.11.2017.-dr Otilia Velišek-Braško-Igre za 21. vek 184
164 24.11.2017.-dr Otilia Velišek-Braško-Izmena termina konsultacija u vreme trajanja Stručne prakse 150
165 23.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Stručna praksa 1-Informacija o dokumentima uz Dnevnik prakse 441
166 23.11.2017.-dr Milena Zorić-Konsultacije za vreme prakse 221
167 23.11.2017.-dr Aniko Utaši-Konsultacije za vreme prakse 172
168 22.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Terenska vežba iz predmeta Vaspitanje dece do 3 godine 341
169 21.11.2017.-dr Svetlana Radović-Otkazivanje današnjih vežbi i predavanja iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 272
170 21.11.2017.-dr Jelena Spasić-Rezultati Testa 2 iz Engleskog jezika 1 i rezultati Testa 1 iz Engleskog jezika 3 375
171 21.11.2017.-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u 1. semestru (1. godina) 497
172 17.11.2017.-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u 5. semestru (3. godina) 369
173 17.11.2017.-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u 3. semestru (2. godina) 396
174 16.11.2017.-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE 943
175 14.11.2017.-dr Dunja Cigic Gavrilovic - Kolokvijum iz mentalnog zdravlja 502
176 13. 11. 2017. - dr Anđelka Bulatović - Otkazivanje nastave i konsultacija 317
177 13. 11. 2017. - dr Milena Zorić - RASPORED ZA POLAGANЈE 1. KOLOKVIJUMA IZ METODIKE RAZVOJA GOVORA 404
178 13.11.2017.-dr Svetlana Lazić-Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte pedagogije 488
179 13. 11. 2017. - Irina Damjanov - Rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Srpski jezik 445
180 10.11.2017.-dr Aniko Utaši-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE 413
181 08.11.2017.-Dr Jovan Ljuštanović-Prezentacija: Saradnja sa porodicom na razvoju govora 293
182 07.11.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Otkazivanje konsultacija 221
183 06.11.2017.- Poziv 565
184 06.11.2017.- VAŽNO 810
185 06.11.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 384
186 03.11.2017.- dr Dunja Cigić Gavrilović - mentalno zdravlje, treća godina 338
187 02.11.2017.-Tamara Milošević -Rezultati I testa iz predmeta Predškolska pedagogija 413
188 2. 11. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 1. kolokvijuma iz predmeta Srpski jezik 353
189 01.11.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Prezentacija – Zaostajanje u razvoju govora 281
190 31. 10. 2017. - mr Jan Đuras - Obaveštenje 378
191 31. 10. 2017. - Irina Damjanov - Obaveštenje za studente koji su se prijavili za dopunu bodova u zimskom semestru iz predmeta Književnost za decu 242
192 30.10.2017-Mirjana Galić-Promena termina konsultacija 184
193 30.10.2017-dr Jelena Spasić-rezultati testa iz Engleskoj jezika 1 i Metodike engleskog jezika 359
194 27.10.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Tekst za vežbe 494
195 25.10.2017.-Tamara Milošević- I test iz predmeta Predškolska pedagogija 419
196 24.10.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Nadoknada časova za 2. i 3. grupu 275
197 24.10.2017.-Početak nastave iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 557
198 23. 10. 2017. - dr Anđelka Bulatović - Metodika upoznavanja okoline 556
199 23. 10. 2017. - Irina Damjanov - Izmena termina konsultacija 219
200 20.10.2017.-Dr Ivana Ignjatov Popović-Termin konsultacija u zimskom semestru 171
201 19.10.2017.-Miloš Vasiljević-termin konsultacija tokom zimskog semestra 207
202 18.10.2017.- dr Nikola Kajtez - Otkazivanje nastave 351
203 16.10.2017.-dr Otilia Velišek-Braško-Pohvaljuju se studenti sa brojem indeksa /2015! 403
204 16. 10. 2017. - Irina Damjanov - Obaveštenje za studente upisane pre 2017. godine koji nisu položili ispit iz Književnosti za decu 365
205 13.10.2017.-Specijalističke studije-Upis 406
206 10.10.2017.- Konačna rang lista za upis studenata u treću godinu (budžet i samofinansiranje) 627
207 10.10.2017.- Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Obrasci priprema 506
208 09.10.2017.- dr Nikola Kajtez -termin konsultacija tokom zimskog semestra 214
209 09.10.2017.-Miloš Vasiljević-termin konsultacija tokom zimskog semestra 182
210 09.10.2017.-Preliminarna rang lista za upis studenata u treću godinu (budžet i samofinansiranje) 637
211 09.10.2017.-Preliminarna rang lista za upis studenata u drugu godinu 608
212 06.10.2017.- Humanitarna akcija 359
213 06.10.2017.- dr Uglješa Colić, asistent - Naši studenti na festivalu NOA 337
214 04.10.2017.- Stipendije i krediti 572
215 03.10.2017.- Obnova godine 769
216 10.02.2017.- ERAZMUS+ - Konkurs 463
217 dr Lada Marinković- rezultati završnog ispita iz Opšte psihologije, oktobarski rok 407
218 28.09.2017.- Početak nastave 1070
219 28.09.2017.- Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu / Treći upisni rok (oktobar 2017) 488
220 26.09.2017.-Jedinstvena rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu / Treći upisni rok (oktobar 2017) 506
221 25.09.2017.- VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE 1197
222 25.09.2017.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Promena termina konsultacija 215
223 25.09.2017.- dr Ivana Ignjatov Popović - Kultura govora - usmeni deo ispita 247
224 22.09.2017.- dr Anđelka Bulatović - PROMENA TERMINA KONSULTACIJA 276
225 22.09.2017.- dr Anđelka Bulatović - PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA PROGRAMI PRIPREME DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU 306
226 22.09.2017.- Prijava studenata na doškolovanje 403
227 21.09.2017. - dr Milan Mišković - Ispit: Osnovi zakonodavstva u obrazovanju i pedagoška dokumentacija - stari program 212
228 21.09.2017. - dr Vesna Colić - Ispit: Programi pripreme dece za polazak u školu-doškolovanje 195
229 20.09.2017.-Dr Milena Zorić-Srpski jezik-Upis ocena 224
230 19.09.2017.- Obaveštenje za studente/Poziv 879
231 16.09.2017.- dr Uglješa Colić, asistent - IZMENA TERMINA KONSULTACIJA ZA SLEDEĆU NEDELJU 193
232 16.09.2017.- dr Milan Mišković - rezultati pregleda seminarskih radova za oktobarski ispitni rok 323
233 16.09.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Ispiti u oktobarskom roku 356
234 16.09.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Promena termina ispita 289
235 14.09.2017.-Profesor Milan Mišković-Promena termina konsultacija 258
236 14.09.2017.-profesor Svetlana Lazić -Promena termina ispita u oktobarskom roku 281
237 11.09.2017.-Miloš Vasiljević-Izmena termina konsultacija 224
238 11.09.2017.-dr Lada Marinkovic - promena termina ispita Psihologija detinjstva i adolescencije 257
239 11.09.2017.-prezime: prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija do početka nastave 192
240 11.09.2017.-dr Aniko Utaši-Mađarski jezik – početni-Termin usmenog ispita 192
241 11.09.2017.- Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu / Drugi upisni rok (septembar 2017) 440
242 08.09.2017. - dr Isidor Graorac - Nova Predškolska pedagogija 510
243 06.09.2017.-Jedinstvena rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu / Drugi upisni rok (septembar 2017) 502
244 5. 9. 2017. - Profesor Milan Mišković - Metodologija istraživanja u obrazovanju-Predaja seminarskih radova 357
245 5. 9. 2017. - Irina Damjanov- Rezultati ispita iz Srpskog jezika i upis ocena 293
246 04.09.2017.-Prijava ispita za oktobarski ispitni rok 852
247 1. 9. 2017. -Irina Damjanov- Kultura govora - Rezultati pismenog ispita 323
248 31.08.2017.-Dr Milena Zorić-Rezultati ispita i upis ocena – Metodika razvoja govora 240
249 31.08.2017.-dr Vesna Colić - Ispit na spec. studijama 245
250 31.08.2017.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Raspored ispita iz književnosti za decu 326
251 31.08.2017.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Igra i humor za ispit iz književnosti 315
252 31.08.2017.- dr Otilia Velišek-Braško - Izmena termina konsultacija 252
253 30. 8. 2017. - Dr Vesna Colić i Tamara Milošević - Raspored konsultacija tokom septembra 300
254 30. 8. 2017. - dr Milan Mišković - Rezultati dodatnog testa znanja iz sociologije i socijalne ekologije 328
255 30. 8. 2017. - Irina Damjanov - Raspored konsultacija tokom septembra 255
256 22.08.2017-Profesor Milan Mišković-Sociologija i Socijalna ekologija-Test za studente treće godine 252
257 21.08.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati pregleda seminarskih radova studenata iz metodologije istraživanja u obrazovanju za septembarski i oktobarski ispitni rok 284
258 05.07.2017.-Upis u prvu godinu školske 2017/2018. 988
259 05.07.2017.-Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu 944
260 04.07.2017.-Tamara Milošević-Rezultati terenskih vežbi - septembarski rok. 499
261 30.06.2017.-dr Vesna Colić, profesor-ISPITI NA DOŠKOLOVANJU 314
262 30.06.2017.-Jedinstvena rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu 1555
263 29.06.2017.-Spiskovi kandidata za polaganje testova iz opšte kulture-informisanosti i iz maternjeg jezika i književnosti 30.06.2017. godine 687
264 28.06.2017.-mr Jan Đuras-Obaveštenje za studente treće godine (termin za 1. i 2. kolokvijum iz Metod. razvoja matematičkih pojmova u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku) 225
265 27.06.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju: Rezultati pregleda seminarskih radova za septembarski i oktobarski ispitni rok 523
266 26.06.2017.-dr Anđelka Bulatović-Otkazivanje konsultacija 269
267 26.06.2017.-Jelena Blagojev-poeni sa ispita iz predmeta Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju, III godina 391
268 21.06.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Specijalističke studije i doškolovanje-predispitne radnje za septembarski rok 329
269 21.06.2017.-Prijava ispita za septembarski ispitni rok 1200
270 19.06.2017.-Miloš Vasiljević-Raspored polaganja ispita iz metodičke prakse likovnog vaspitanja 313
271 19.06.2017.-Tamara Milošević-Raspored polaganja ispita Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 414
272 19.06.2017.-Tamara Milošević-Predispitni poeni iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 621
273 15.06.2017.-Dr Jelena Spasić-PROMENA TERMINA KONSULTACIJA 262
274 13.06.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita – jun 398
275 12. 6. 2017. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati ispita - junski rok 401
276 11.06.2017.-Dr Jelena Spasić-Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 2 421
277 11.06.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Ispitni bodovi 382
278 08.06.2017.- dr Anđelka Bulatović - Raspored studenata po grupama za polaganje predmeta Programi pripreme dece za polazak u skolu 09.06.2017. 268
279 07.06.2017.- dr Vesna Colić, profesor - Dnevnik prakse 2 510
280 06.06.2017.-Tamara Milošević-Obaveštenje za studente i raspored konsultacija tokom junskog ispitnog roka 575
281 06.06.2017.- Dr Milena Zorić - Srpski jezik - Izmena vremena početka ispita 307
282 06.06.2017.- Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora - Raspored za upis ocena 281
283 06.06.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin upisa ocena iz predmeta Metodička praksa fizičkog vaspitanja 252
284 06.06.2017.-Mirjana Galić-Termin konsultacija za vreme junskog ispitnog roka 212
285 06.06.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija za vreme junskog ispitnog roka 211
286 5. 6. 2017. - Irina Damjanov - Raspored konsultacija tokom ispitnog roka 306
287 05.06.2017.- dr Ivana Ignjatov Popović - Termin konsultacija tokom junskog ispitnog roka 241
288 05.06.2017.- Miloš Vasiljević - Termin konsultacija tokom junskog ispitnog roka 250
289 05.06.2017.- dr Svetlana Lazić: Termin konsultacija u junskom ispitnom roku 297
290 01.06.2017.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Izmena termina konsultacija 406
291 01.06.2017.- dr Anđelka Bulatović - Ispit iz Stručne prakse 4 476
292 31.05.2017.- dr Vesna Colić, profesor - Ispiti na specijalističkim studijama i doškolovanju 278
293 31.05.2017.- dr Ivana Ignjatov Popović - Spisak studenata koji mogu da upišu ocenu iz Scenske umetnosti 521
294 30.05.2017.- dr Uglješa Colić, asistent - Izmena termina konsultacija 320
295 29.05.2017.- mr Jovanka Ulić - LUTKARSTVO - RASPORED PO GRUPAMA 575
296 29.05.2017.- dr Milan Mišković - Usmeni (završni) ispit iz socijalne ekologije za studente na doškolovanju 268
297 29.05.2017.-dr Lada Marinković NOVI TERMIN KONSULTACIJA 361
298 25. 5. 2017. - Specijalističke studije - Ispit 358
299 25. 5. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Književnost za decu – raspored polaganja ispita 616
300 25. 5. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Raspored konsultacija 307
301 25. 5. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Konačni bodovi 587
302 25.05.2017.-dr Bojan Milošević-Ispit iz Korektivne gimnastike 259
303 24.05.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Predispitni bodovi – korekcija 323
304 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Za drugu godinu - Upis ocena iz Engleskog jezika 4 233
305 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Obaveštenje za III godinu - Upis ocena iz Metodičke prakse engleskog jezika 247
306 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Raspored polaganja za Engleski jezik 2 (prva godina) 535
307 22. 05. 2017. - mr Jan Đuras - Obaveštenje za studente treće godine 384
308 22. 05. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Rezultati testova 474
309 22. 05. 2017. - dr Milan Mišković - Informativni materijal 744
310 22. 05. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Konačni bodovi 731
311 19.053.2017.- Dr Milena Zorić - Razvoj govora dece do 3 godine - Predispitni bodovi 358
312 18.05.2017.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Metodička praksa razvoja govora – ispit 344
313 18.05.2017.- dr Aniko Utaši - Izmena termina konsultacija za vreme dvonedeljne prakse (od 22. maja do 2. juna) 218
314 18. 5. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 3. testa 525
315 17.05.2017.-RASPORED ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2016/2017. ŠK. GOD. 1304
316 17.05.2017.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI 2. TESTA 419
317 16.05.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati 2.testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 575
318 16.05.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Književnost za decu-Polaganje po posebnom programu 450
319 16.05.2017. - Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora - Ocene 368
320 16.05.2017.-Raspored ispita koji se polažu pre redovnog junskog ispitnog roka 475
321 15.05.2017. - prof. dr Bojan Milošević - Metodika fizičkog vaspitanja - Kolokvijum 1 i 2 260
322 Prijemni ispit 2018/19 5164
323 12.05.2017.-Humanitarna akcija - Studentski parlament 371
324 10.05.2017.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Stručna praksa 6-Obaveštenje za III godinu – SP6 459
325 10.05.2017.-konkurs za studentsku mobilnost za akademsku godinu 2017/2018 u sklopu programa Erasmus+ (KA107) 370
326 10.05.2017.-Prijava ispita za studente koji idu u inostranstvo 398
327 10.05.2017.-Profesor Milan Mišković-Ispit kod profesora Milana Miškovića za studente koji putuju u SAD 307
328 10.05.2017.-mr Jan Đuras-DVONEDELJNA STRUČNA PRAKSA STUDENATA U LETNJEM SEMESTRU 647
329 9. 5. 2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu- Raspored za polaganje 3. kolokvijuma 542
330 9. 5. 2017. - Irina Damjanov- Scenska umetnost - Rezultati 2. kolokvijuma 554
331 09.05.2017.- Mirjana Galić - ENGLESKI JEZIK 2 - RASPORED POLAGANJA 2. KOLOKVIJUMA 397
332 09.05.2017.- dr Vesna Colić, profesor-Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa-Predavanja 15. 05. 2017. 401
333 8. V 2017.-Dr Ivana Ignjatov Popović-III test iz Kulture govora, 15. V 2017. , raspored grupa za polaganje 480
334 08.05.2017.-Prijava ispita za jun (referenti Radojka Prodanović i Radovan Rajkov) 838
335 08.05.2017.-Studentska evaluacija 429
336 06.05.2017.-dr Anđelka Bulatović-Kolokvijum iz Programi pripreme dece za polazak u školu 345
337 05.05.2017.-Raspisivanje izbora Parlamenta... 335
338 05.05.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati kolokvijuma iz socijalne ekologije - korigovana verzija 365
339 05.05.2017.-Prijava za jun (referent Radmila Miškov) 708
340 03.05.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Izmena termina konsultacija 261
341 03.05.2017.-prezime:Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Raspored polaganja 2.testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno- obrazovnog procesa 525
342 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Socijalna ekologija-Test znanja za studente na doškolovanju 250
343 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju 501
344 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati kolokvijuma iz sociologije i socijalne ekologije 510
345 28.4.2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu - Rezultati 2. testa 542
346 27.04.2017.-Dr Ivana Ignjatov Popović-II test iz Scenske umetnosti, 8. V 2017. , raspored grupa za polaganje 422
347 27.04.2017.-Dr Milena Zorić-Izmena termina konsultacija 265
348 25. 04. 2017. - Dodela diploma (specijalističke studije) 390
349 25. 04. 2017. - Dodela diploma (osnovne studije) 616
350 25.04.2017. - dr Mirjana Matović - Raspored polaganja kolokvijuma 377
351 25. 04. 2017.- prezime: Tamara Milošević, saradnik u nastavi - Rezultati 1. testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa 475
352 21.04.2017.-Rad bilblioteke sa studentima specijalističkih studija 294
353 19.04.2017.- Irina Damjanov - Otkazivanje nastave 438
354 18. 4. 2017. - Dr Milena Zorić - Otkazivanje nastave i konsultacija 314
355 18. 4. 2017. - termin konsultacija Miloš Vasiljević 251
356 18. 4. 2017. -Irina Damjanov- Promena termina konsultacija 314
357 18. 4. 2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu- Raspored za polaganje 2. kolokvijuma 529
358 13.04.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović- Obaveštenje za sve studente druge godine 600
359 13.04.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović- Rezultati kolokvijuma iz psihologije odraslog doba i starenja (druga godina) 326
360 13.04.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Književnost za decu-Sticanje predispitnih bodova 471
361 13.04.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 330
362 11.04.2017.-dr Aniko Utaši-Otkazivanje nastave i konsultacija 302
363 11.04.2017.-dr Aniko Utaši-Mađarski jezik - početni-Izmene u rasporedu 288
364 12.04.2017.-dr Branka Janković-Rezultati ispita, Informatika i multimediji 263
365 12.04.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Raspored polaganja 1. testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa 564
366 11.04.2017.-mr Jovanka Ulić-PRVA GODINA - LUTKARSTVO - REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA 457
367 10.04.2017.-mr Jan Đuras-REZULTATI ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM. 330
368 10.04.2017.-Dr Bojan Milošević-Otkazivanje konsultacija u četvrtak 13.4.2017. 254
369 10.04.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Rezultati 1. kolokvijuma 304
370 07.04.2017.- dr Branka Janković -PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIČKI MOZAIK 211
371 07.04.2017.- dr Milan Mišković - ispitna pitanja iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 444
372 07.04.2017.- Mirjana Galić -ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI 1. TESTA 426
373 7. 4. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 2. testa 740
374 07.04.2017.- ZA KORISNIKE STUDENTSKIH STIPENDIJA ILI KREDITA 393
375 05.04.2017.-DRAGI STUDENTI, ČESTITAMO VAM VAŠ DAN, DAN STUDENATA! 397
376 05.04.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita – aprilski rok 344
377 05.04.2017.-Dr Milena Zorić-Srpski jezik-Rezultati ispita – aprilski rok 358
378 06.04.2017.-dr Lada Marinković-Otkazivanje vežbi 308
379 05.04.2017.-dr Branka Janković-Rezultati ispita iz predmeta Dete i kompjuter –aprilski ispitni rok 299
380 05.04.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Doškolovanje i specijalističke studije 311
381 04.04.2017.-Dvonedeljna stručna praksa u letnjem semestru šk.2016/17 717
382 04.04.2017. - Zbornik radova Svakodnevni život deteta 355
383 3. 4. 2017. - mr Jovanka Ulić - RASPORED POLAGANJA 1. KOLOKVIJUMA - LUTKARSKA PREDSTAVA 417
384 3. 4. 2017. - dr Milan Mišković - Rezultati testa znanja iz metodologije istraživanja u obrazovanju 418
385 3. 4. 2017. -Irina Damjanov- Scenska umetnost - Rezultati 1. testa 555
386 3. 4. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Kultura govora 466
387 30.03.2017.-dr Anđelka Bulatović-Izmena termina ispita 445
388 30.03.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Raspored za polaganje 1. kolokvijuma 344
389 30.03.2017.-Obaveštenje je za sve tri godine-POZIV 588
390 30.03.2017.-Irina Damjanov-Otkazivanje konsultacija 343
391 29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - aprilski ispitni rok 504
392 29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Kolokvijumi iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 567
393 28.03.2017.-dr Milan Mišković-REZULTATI PREGLEDA SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU 519
394 27. 03. 2017.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-RASPORED POLAGANJA 1. KOLOKVIJUMA 457
395 27. 03. 2017.-profesor Svetlana Lazić -Promena termina ispita u aprilskom roku 2016/2017. 470
396 27. 03. 2017.-Profesor Milan Mišković-Test znanja za studente koji nisu radili kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 425
397 22. 3. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Rezultati 1. testa 590
398 27. III 2017.-dr Ivana Ignjatov Popović-Scenska umetnost – I kolokvijum 571
399 21.03.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović-otkazivanje nastave 406
400 20. 3. 2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Pripreme – stari studenti 395
401 17. 3. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 1. kolokvijuma 614
402 15.03.2017.-dr Milan Mišković-uputstva za izradu studije slučaja iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 423
403 15.03.2017.-dr Dunja Cigić-Gavrilović - Kolokvijum psihologija odraslog doba i starenja 557
404 14. 3. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Raspored za polaganje prvog kolokvijuma (bajka) 703
405 13.03.2017.-Prijava ispita za aprilski ispitni rok 825
406 13.03.2017.-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE, u vezi termina održavanja prvog i drugog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2016/2017. ŠK. GOD.. 344
407 13.03.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Obaveštenje i rezultati testa za studente koji su slušali predmet Predškolska pedagogija 490
408 13. 3. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Raspored za polaganje 1. kolokvijuma 603
409 09.03.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 474
410 08.03.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 1 i 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 363
411 07.03.2017.- raspored ispita za APRILSKI ISPITNI ROK 2016/2017. ŠK. GOD. 1343
412 07.03.2017.-Silvia Gladić - Izmena termina konsultacija 352
413 06.03.2017.- Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora – 1, 2, 3. grupa - Raspored dolazaka 412
414 06.03.2017.- dr Jelena Spasić-Obaveštenje o održavanju prakse iz predmeta Metodička praksa engleskog jezika 337
415 03.03.2017.-Jelena Blagojev-konsulacije 339
416 03.03.2017.-dr Milena Zorić-konsulacije 308
417 03.03.2017.-dr Svetlana Lazić-konsulacije 443
418 03.03.2017.-dr Milenko Janković-konsulacije 395
419 03.03.2017.-Metodicka praksa iz Razvoja matematičkih pojmova - Dr Branka Janković 391
420 02.03.2017.-dr Milan Мišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Predaja seminarskih radova za aprilski ispitni rok 482
421 01.03.2017.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa razvoja govora – 2. grupa-Raspored aktivnosti za 2. grupu 339
422 27. 02. 2016.- dr Uglješa Colić, asistent - Termini konsultacija 452
423 27.02.2017.- Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Dečija igra i stvaralaštvo-Katalog igara i igračaka 444
424 27. 02. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Početak metodičke prakse 359
425 22. 2. 2017. - dr Aniko Utaši - Raspored konsultacija 376
426 22. 2. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Raspored konsultacija 441
427 22. 2. 2017. - Irina Damjanov - Raspored konsultacija 449
428 21.02.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Obaveštenje za studente II godine koji su slušali predmet Predškolska pedagogija 463
429 20.02.2017.-Profesor Milan Mišković-Sociologija-Obaveštenje za IV grupu studenata treće godine 402
430 13.02.2017.- Raspored metodičke prakse 986
431 10.02.2017.-dr Branka Janković-Dete i kompjuter-rezultati 662
432 08.02.2017.- Izmirenje školarine 777
433 07.02.2017.-mr Jan Đuras-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE (REZULTATI ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM. (01.02.2017.)) 500
434 06. 02. 2017.-Profesor Milan Mišković-Ispiti iz sociologije i socijalne ekologije 426
435 02.02.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita i upis ocena 793
436 01.02.2017.-dr Svetlana Lazić- Raspored polaganja ispita iz Opšte pedagogije (09.02.2017.) 661
437 01.02.2017.-dr Anđelka Bulatović-Ispit iz Metodike upoznavanja okoline-Grupe 607
438 30.01.2017.-dr Bojan Milošević-Raspored polaganja ispita iz Metodike fizičkog vaspitanja u petak, 3.2.2017. 437
439 30.01.2017.-dr Branka Janković-Matematički mozaik - rezultati ispita 447
440 27.01.2017.- dr Jelena Spasić - rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 1 609
441 25.01.2017.-prof. dr Jovam Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Raspored polaganja 577
442 24.01.2017.- Predavač Silvia Gladić-Izmena termina konsultacija 380
443 24. 1. 2017. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati ispita i upis ocena 938
444 23. 1. 2017.- Asistent, Nikola Vetnić - Obaveštenje vezano za ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 754
445 23. 1. 2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Rezultati dopunskog testa 445
446 22.01.2017.-Irina Damjanov- Rezultati pismenog ispita iz Kulture govora 449
447 22.01.2017.-dr Branka Janković-Informatika i multimediji-rezultati ispita 525
448 22.01.2017.-dr Jelena Spasić-Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 3 381
449 19.01.2017-Maja Galić-Rezultati pismenog ispita - Zdravstveno obrazovanje 647
450 18.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Javna odbrana izveštaja empirijskog istraživanja 517
451 18. 1. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje ispita iz predmeta Srpski jezik 610
452 18.01.2017.-Miloš Vasiljević-Raspored konsultacija tokom januarskog ispitnog roka 311
453 17. 1. 2017.- Predavač Silvia Gladić, ispit LIKOVNA RADIONICA 08.02.2017.god. 586
454 17. 1. 2017.- Predavač Silvia Gladić-Raspored konsultacija za vreme ispitnog roka 337
455 17. 1. 2017.- dr Aniko Utaši - Upis ocena – doškolovanje 348
456 17. 1. 2017.- Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Predispitni bodovi 721
457 16.01.2017. - dr Vesna Colić, profesor - Upis Stručne prakse 2 465
458 16.01.2017. - dr Milan Mišković - Rezultati pregleda seminarskih radova iz metodologije istraživanja u obrazovanju 755
459 15.01.2017.-Obavestenja o polaganju Ispita iz Engleskog jezika 1 i Metodike engleskog jezika 695
460 15.01.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija u januarsko februarskom ispitnom roku 298
461 15.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Raspored konsultacija za vreme januarsko-februarskog ispitnog roka 362
462 16. 1. 2017. - Irina Damjanov - Rezultati 2. kolokvijuma i konačni bodovi iz predmeta Srpski jezik 628
463 14.01.2017.- dr Branka Janković - Ispit iz predmeta Informatika i multimediji 447
464 14.01.2017.-mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE (REZ. DRUGOG KOL. IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM.) 509
465 13.01.2017.-Nataša Đuragić, asistent: Pomeranje satnice konsultacija za sledeću nedelju 303
466 13.01.2017.- mr Jan Đuras - Izmena konsultacija, počev od 16.01.2017. godine 368
467 11.01.2017.-profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Uspešno predstavljanje naše škole na Sajmu obrazovanja 385
468 10.01.2017.- Ispiti na specijalističkim studijama 467
469 10.01.2017.-Obaveštenje za predmet Informatika i multimediji-Branka Janković 429
470 10.01.2017.-dr Dunja Cigic Gavrilovic-Vazno obavestenje za mentalno zdravlje za 11.01.2017. 458
471 09.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Otkazivanje časova vežbi za 11. 01 2017. 376
472 09.01.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-II test iz Metodike razvoja govora – raspored polaganja 446
473 9. 1. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Srpski jezik 512
474 09.01.2017.-dr Jelena Spasić-Okvirna pitanja za predmet Engleski jezik 1 615
475 09.01.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – 3. grupa 386
476 09.01.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - ispravke 530
477 09.01.2017.-dr Milan Mišković-pitanja za usmeni ispit iz metodologije istraživanja u obrazovanju i teze za javnu odbranu projekta istraživanja iz istog predmeta 530
478 09.01.2017.-dr Milan Mišković-ZBIRNI POENI ZA AKTIVNOST NA ČASOVIMA METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU 589
479 06.01.2016.-dr Bojan Milošević-Rezultati Kolokvijuma 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 497
480 05.01.2017.- mr Jovanka Ulić - Ispiti na specijalističkim studijama 477
481 05.01.2017. - dr Mirjana Matović - Vokalnoinstrumentalna nastava, ispit - Važno 578
482 05.01.2017.- dr Jelena Spasić - rezultati testa broj 2 iz predmeta Metodika engleskog jezika 387
483 05.01.2017.-Nataša Đuragić, asistent: Raspored polaganja kolokvijuma iz Metodike muzičkog vaspitanja 489
484 04.01.2017.-dr Aniko Utaši-Važno obaveštenje za studente 1, 2, i 3. godine 661
485 04.01.2017.-dr Aniko Utaši-Rezultati-doškolovanje 444
486 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-Obrazac za metodičku praksu iz predmeta Metodika engleskog jezika 301
487 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-rezultati testa broj 2 iz predmeta Engleski jezik 3 324
488 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-rezultati testa broj 3 iz predmeta Engleski jezik 1 506
489 04.01.2017.-Predavac Silvia Gladic-otkazivanje termina konsultacija I vezbi za sredu 4. januar 2017.god 298
490 30.12.2016.-Rezultati kolokvijuma iz metodologije istraživanja u obrazovanju 911
491 30.12.2016.-profesor Svetlana Lazić-Rezultati 2. kolokvijuma iz Opšte pedagogije 621
492 Čestitka! 588
493 30.12.2016.- dr Dunja Cigic Gavrilovic i dr Jelica Petrovic-Mentalno zdravlje 706
494 30.12.2016.-RASPORED ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2016/17. ŠK. GOD. (ažurirana verzija) 1682
495 30.12.2016.-mr Jan Đuras-Obaveštenje 664
496 29.12.2016.-Maja Galić-Rezultati (Urgentna stanja i prva pomoć kod dece predškolskog uzrasta) 520
497 29.12.2016.-Maja Galić-Rezultati (Zdravstveno obrazovanje) 789
498 28.12.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Metodika fizičkog vaspitanja-Nastava u sali za fizičko vaspitanje u vrtiću Guliver 448
499 27.12.2016.-dr Milan Mišković-Otkazivanje kоnsultacije i nastave za sredu, 28. 12. 2016. 357
500 25.12.2016.-Nataša Đuragić, Otkazivanje probe hora za studente 1.i 2.godine 363
501 21.12.2016.-mr Jan Đuras-rezultati prvog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova 519
502 21.12.2016.-Obaveštenje 1087
503 20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Stranice za kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 711
504 20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Predaja seminarskih radova za januarski ispitni rok šk. 2016/2017. 487
505 19.12.2016.- Nataša Đuragić, asistent, Raspored polaganja kolokvijuma iz Vokalno-instrumentalne nastave 580
506 19.12.2016.- dr Milan Mišković - Kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 618
507 15.12.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati drugog testa iz Predškolske pedagogije 539
508 14.12.2016.- prof. dr Bojan Milošević - Kolokvijum 2 iz predmeta Metodika fizičkog vaspitanja 618
509 14.12.2016.- dr Branka Janković -Informatika i multimediji - promena termina vežbi 367
510 14.12.2016.-Otkazivanje predavanja, vežbi i konsultacija kod dr Nikole Kajteza 444
511 13.12.2016.- Obaveštenje za studente prve godine 683
512 13.12.2016.- dr Milan Mišković - Empirijska istraživanja studenata na stručnoj praksi 462
513 12. 12. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 322
514 9. 12. 2016.- Nataša Đuragić - POZIV ZA STUDENTE PRVE GODINE 624
515 09.12.2016.- dr Branka Janković - promena termina konsultacija 340
516 09.12.2016.-Prijava ispita i overa semestra za januar 1309
517 08.12.2016.-Prijava ispita za januar i overa semestra 1214
518 07.12.2016.-profesor Svetlana Lazić-Vaspitanje dece do 3 godine-Terenska vežba 505
519 06.12.2016.- dr Dunja Cigić Gavrilović - Otkazivanje konsultacija 351
520 06.12.2016.- dr Dunja Cigić Gavrilović - Rezultati kolokvijuma iz mentalnog zdravlja (3.godina) 582
521 05.12.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Drugi test iz Predškolske pedagogije 451
522 02.12.2016.- dr Bojan Milošević - Rezultati Kolokvijuma 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 675
523 02.12.2016.- mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE 625
524 02.12.2016.- Miloš Vasiljević - termini konsultacija tokom trajanja stručne prakse 305
525 01.12.2016.-Maja Galić-rezultati I kolkvijuma iz predmeta Zdravstveno obrazovanje - osnovne studije 654
526 30.11.2016.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati 1. kolokvijuma 659
527 30.11.2016.-Predavač Silvia Gladić-Izmena termina konsultacija za vreme stručne prakse 309
528 29.11.2016.-Naučna tribina povodom 90-godišnjice rođenja Dr Aleksandre Sande Marjanović 376
529 29.11.2016.-dr Branka Janković-Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematički mozaik 404
530 28.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Otkazivanje konsultacija 444
531 28.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Dnevnik za stručnu praksu 1 718
532 28.11.2016.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Promena termina konsultacija 391
533 25.11.2016. - dr Jelena Spasić - Obeštenje o privremenoj promeni termina konsultacija 344
534 25.11.2016. - dr Jelena Spasić - Rezultati Testa 2 iz Engleskog jezika 1 588
535 22.11.2016.- Poziv studentima volonterima na Konferenciji “Svakodnevni život deteta” 450
536 22.11.2016.- dr Mirjana Matović - Pisana priprema za Metodiku muzičkog vaspitanja 1033
537 22.11.2016.- dr Branka Janković - Informatika i multimediji - Kolokvijum 445
538 20.11.2016.- dr Jelena Spasić - Rezultati testa 1 iz predmeta Engleski jezik 3 418
539 20.11.2016.- dr Milan Mišković 657
540 17.11.2016.-dr Dunja Cigić Gavrilović-Kolokvijum mentalno zdravlje 727
541 18.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Specifikacija Stručne prakse 1 860
542 16. 11. 2016. -Irina Damjanov- Rezultati prvog kolokvijuma iz Srpskog jezika 764
543 16. 11. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-I test iz Metodike razvoja govora – raspored polaganja. 598
544 09.11.2016.-dr Jelena Spasić-Rezultati Testa 1 iz Metodike engleskog jezika 470
545 09.11.2016.-dr Otilia Velišek-Braško-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE – SP5 499
546 09.11.2016.-Dvonedeljna stručna praksa u 1. semestru 1049
547 8.11.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 698
548 7. 11. 2016.-Dr Milena Zorić-VAŽNO – promena termina vežbi 537
549 Dana 11.11.2016. godine zbog državnog praznika Škola neće raditi. 429
550 7. 11. 2016. -Irina Damjanov- Raspored za polaganje 1. kolokvijuma iz Srpskog jezika 557
551 04.11.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati prvog testa iz Predškolske pedagogije 527
552 03.11.2016.-dr Jelena Spasić-rezultati Prvog Testa iz Engleskog Jezika 1 641
553 03.11.2016.-dr Svetlana Lazić-Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte pedagogije 804
554 02.11.2016-Dunja Cigić Gavrilović-mentalno zdravlje, 3. godina 549
555 02.11.2016.-Obaveštenje o stručnoj praksi 908
556 01.11.2016.-Biblioteka 577
557 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-predmeta:Podsticanje dramskog stvaralaštva dece predškolskog uzrasta-Pomeranje termina predavanja 397
558 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Drugi termin konsultacija 379
559 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Važno obaveštenje za studente II godine 597
560 31.10.2016.-KONFERENCIJA O USKLAĐIVANJU STUDIJSKIH PROGRAMA ZA STRUKOVNE VASPITAČE 1846
561 31.10.2016.-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE 847
562 31.10.2016.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-NEDOSTACI SEMINARSKIH RADOVA... 597
563 28.10.2016.-mr Jan Đuras-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u petom semestru 474
564 28.10.2016.-mr Jan Đuras-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u trećem semestru (druga godina) 502
565 25.10.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Prvi test iz Predškolske pedagogije 646
566 21.10.2016.-Studentska služba-Radojka Prodanović-Promocija diploma-Izmena datuma 802
567 21.10.2016.-POZIV ZA RAZMENU STUDENATA SA UNIVERZITETOM U MARIBORU (Slovenija) 615
568 20.10.2016.-Otkazivanje nastave kod dr Nikole Kajteza 619
569 20.10.2016 - dr Mirjana Matović - Specijalističke studije - predavanja 481
570 20.10.2016.-Važno obaveštenje-Dvonedeljna stručna praksa 903
571 12.10.2016.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Materijal za vežbe 791
572 12.10.2016.-Studentske stipendije/krediti 621
573 12.10.2016.-Upis na specijalističke studije 657
574 07.10.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora -Plan predavanja (2016/17) 618
575 06.10.2016. - Nataša Đuragić, asistent - Važno obaveštenje za studente 1.godine: 780
576 06.10.2016. - Nataša Đuragić, asistent - Važno obaveštenje za studente 3.godine: 585
577 05.10.2016.-Studentski parlament 675
578 05.10-2016.-Konačna rang lista za upis studenata u treću godinu studija školske 2016/17. 828
579 04.10.2016-Obaveštenje vezano za objavljivanje konačne rang liste za upis studenata u treću godinu studija 2016/17 798
580 04.10.2016-Konačna rang lista za upis studenata u drugu godinu školske 2016/17. godine 975
581 03.10.2016.-Upis studenata na doškolovanje 776
582 03.10.2016.-Preliminarna rang lista za upis studenata u treću godinu školske 2016/17. 1093
583 03.10.2016.-Preliminarna rang lista za upis studenata u drugu godinu školske 2016/17. 1401
584 28.09.2016. Predavač Silvia Gladić - Otkazivanje termina konsultacija 413
585 27.09.2016.-Početak nastave 1565
586 23. IX 2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Kultura govora – usmeni ispit 542
587 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-METODIKA ENGLESKOG JEZIKA-ISPIT 372
588 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 4-ISPIT 376
589 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 3-ISPIT 377
590 22.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Kreativno pisanje pomeranje termina ispita 500
591 22.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-VAŽNO!!! Scenska umetnost 595
592 21.09.2016.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Važno – promena termina ispita 446
593 22.09.2016.-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE 1339
594 19.09.2016. dr Mirjana Matović, prof. - Važno: izmena termina ispita u oktobarskom ispitnom roku 508
595 13.09.2016.-dr Vesna Colić, profesor-Stručna praksa 2-Izmena termina upisa 537
596 13.09.2016.-dr Milan Mišković-Izmena termina konsultacija 431
597 12.09.2016.-Mirjana Galić-STUDENTI KOJI ĆE POHAĐATI ENGLESKI JEZIK 3 588
598 12.09.2016.-mr Jan Đuras-kolokvijumi 457
599 07.09.2016.-dr Milan Mišković-Rezultati testa znanja iz sociologije i metodologije istraživanja u obrazovanju 583
600 07.09.2016.-Početak školske godine 1357
601 06.09.2016.-Prijava ispita za oktobarski rok 1063
602 06.09.2016.-dr Milan Mišković-Socijalna ekologija 661
603 05.09.2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Raspored ispita iz književnosti za decu 491
604 05.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Rezultati pismenog ispita iz Kulture govora 602
605 02.09.2016.-dr Milan Mišković-Dodatni test znanja iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 498
606 01.09.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Rezultati ispita 607
607 01.09.2016.-dr Milan Mišković-Obaveštenje za studente treće godine 522
608 01.09.2016.-mr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Promena termina ispita 444
609 01.09.2016.-dr Milan Mišković-Rezultati dodatnog testa znanja (Sociologija i Socijalna ekologija) -Ispravljena verzija 553
610 31.08.2016.-mr Jan Đuras-Termin održavanja prvog i drugog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova 385
611 30.08.2016.-dr Vesna Colić-Ispit iz predmeta Organizacija i struktura dečije igre 541
612 30.08.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija u septembru 524
613 30.08.2016.-Dr Branka Janković-Ispiti 447
614 30.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Za studente treće godine 515
615 30.08.2016.-dr Mirjana Matović, profesor - Raspored konsultacija u septembru 430
616 28.08.2016.-Profesor, Silvia Gladić-Termin konsultacija tokom septembarskog ispitnog roka 391
617 28.08.2016.-Profesor, Miloš Vasiljević-Termin konsultacija tokom septembarskog ispitnog roka 388
618 29.08.2016.-dr Anđelka Bulatović-Odlaganje ispita 716
619 26.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI PISMENOG ISPITA 471
620 26.08.2016.-dr Vesna Colić, profesor i Tamara Milošević MA, saradnik u nastavi-Obaveštenje studentima specijalizantima 449
621 25.08.2016.-dr Aniko Utaši-Tradicionalne kulture u Vojvodini-Izmena termina ispita 323
622 25.08.2016.-asistent Nataša Đuragić - Termini konsultacija tokom septembra 374
623 23.08.2016.-Mirjana Galić-METODIKA ENGLESKOG JEZIKA-ISPIT 391
624 23.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 4-ISPIT 417
625 23.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 3-ISPIT 409
626 22.08.2016.-Profesor Stevan Divjaković- Ispit iz Metodičke prakse muzičkog vaspitanja 532
627 22.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Raspored konsultacija kod profesora Milana Miškovića za septembar 2016. 447
628 22.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Dodatni test znanja iz Sociologije i Socijalne ekologije 713
629 15.06.2016.-Zmajeve dečije igre 439
630 23.05.2016.-Noć muzeja u SZPB-Pohvala i zahvalnost studentima 465
631 ERAZMUS + 2124
632 INFO - Mobilnost studenata 3798
633 SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA 4460
634 KALENDAR RADA 8402
635 Javne nabavke 3002
636 UPIS STUDENATA 2014 2015
637 JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U DRUGU GODINU STUDIJA 2253
638 Informator o radu 4933
639 Krugovi detinjstva - prvi broj 3411
640 Krugovi detinjstva - časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva - ISSN (Štampano izdanje) 2334-7732; ISSN (Online) 2334-7929 11074