1 21.08.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati pregleda seminarskih radova studenata iz metodologije istraživanja u obrazovanju za septembarski i oktobarski ispitni rok 54
2 05.07.2017.-Upis u prvu godinu školske 2017/2018. 657
3 05.07.2017.-Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu 562
4 04.07.2017.-Tamara Milošević-Rezultati terenskih vežbi - septembarski rok. 241
5 30.06.2017.-dr Vesna Colić, profesor-ISPITI NA DOŠKOLOVANJU 109
6 30.06.2017.-Jedinstvena rang lista kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu 1312
7 29.06.2017.-Spiskovi kandidata za polaganje testova iz opšte kulture-informisanosti i iz maternjeg jezika i književnosti 30.06.2017. godine 490
8 28.06.2017.-mr Jan Đuras-Obaveštenje za studente treće godine (termin za 1. i 2. kolokvijum iz Metod. razvoja matematičkih pojmova u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku) 62
9 27.06.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju: Rezultati pregleda seminarskih radova za septembarski i oktobarski ispitni rok 293
10 26.06.2017.-dr Anđelka Bulatović-Otkazivanje konsultacija 66
11 26.06.2017.-Jelena Blagojev-poeni sa ispita iz predmeta Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju, III godina 196
12 21.06.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Specijalističke studije i doškolovanje-predispitne radnje za septembarski rok 131
13 21.06.2017.-Prijava ispita za septembarski ispitni rok 929
14 19.06.2017.-Miloš Vasiljević-Raspored polaganja ispita iz metodičke prakse likovnog vaspitanja 141
15 19.06.2017.-Tamara Milošević-Raspored polaganja ispita Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 239
16 19.06.2017.-Tamara Milošević-Predispitni poeni iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 375
17 15.06.2017.-Dr Jelena Spasić-PROMENA TERMINA KONSULTACIJA 69
18 14.06.2017.- Velimir Kadović - konsultacije za vreme junskog ispitnog roka 62
19 14.06.2017.-Jelena Blagojev-Konsultacije za vreme junskog ispitnog roka 64
20 13.06.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita – jun 194
21 12. 6. 2017. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati ispita - junski rok 179
22 11.06.2017.-Dr Jelena Spasić-Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 2 252
23 11.06.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Ispitni bodovi 172
24 07.06.2017.- Miloš Vasiljević - konsultacije za vreme junskog ispitnog roka 79
25 07.06.2017.- Silvia Gladić - konsultacije za vreme junskog ispitnog roka 54
26 07.06.2017.- dr Milenko Janković - konsultacije za vreme junskog ispitnog roka 73
27 08.06.2017.- dr Anđelka Bulatović - Raspored studenata po grupama za polaganje predmeta Programi pripreme dece za polazak u skolu 09.06.2017. 120
28 07.06.2017.- dr Vesna Colić, profesor - Dnevnik prakse 2 298
29 06.06.2017.-Tamara Milošević-Obaveštenje za studente i raspored konsultacija tokom junskog ispitnog roka 393
30 06.06.2017.- Dr Milena Zorić - Srpski jezik - Izmena vremena početka ispita 99
31 06.06.2017.- Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora - Raspored za upis ocena 133
32 06.06.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin upisa ocena iz predmeta Metodička praksa fizičkog vaspitanja 94
33 06.06.2017.-Mirjana Galić-Termin konsultacija za vreme junskog ispitnog roka 44
34 06.06.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija za vreme junskog ispitnog roka 60
35 5. 6. 2017. - Irina Damjanov - Raspored konsultacija tokom ispitnog roka 118
36 05.06.2017.- dr Ivana Ignjatov Popović - Termin konsultacija tokom junskog ispitnog roka 76
37 05.06.2017.- Miloš Vasiljević - Termin konsultacija tokom junskog ispitnog roka 64
38 05.06.2017.- dr Svetlana Lazić: Termin konsultacija u junskom ispitnom roku 94
39 02.06.2017 - dr Mirjana Matović, profesor - Konsultacije u junskom ispitnom roku 94
40 01.06.2017.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Izmena termina konsultacija 209
41 01.06.2017.- dr Aniko Utaši - Konsultacije u junskom ispitnom roku 81
42 01.06.2017.- dr Anđelka Bulatović - Ispit iz Stručne prakse 4 277
43 31.05.2017.- dr Vesna Colić, profesor - Ispiti na specijalističkim studijama i doškolovanju 125
44 31.05.2017.- dr Ivana Ignjatov Popović - Spisak studenata koji mogu da upišu ocenu iz Scenske umetnosti 350
45 30.05.2017.- dr Uglješa Colić, asistent - Izmena termina konsultacija 124
46 30.05.2017.-Profesor Milan Mišković-Konsultacije za vreme trajanja junskog ispitnog roka 218
47 29.05.2017.- mr Jovanka Ulić - LUTKARSTVO - RASPORED PO GRUPAMA 370
48 29.05.2017.- dr Milan Mišković - Usmeni (završni) ispit iz socijalne ekologije za studente na doškolovanju 113
49 29.05.2017.-dr Lada Marinković NOVI TERMIN KONSULTACIJA 152
50 25. 5. 2017. - Specijalističke studije - Ispit 160
51 25. 5. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Književnost za decu – raspored polaganja ispita 438
52 25. 5. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Raspored konsultacija 120
53 25. 5. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Konačni bodovi 354
54 25.05.2017.- Irina Damjanov - Konsultacije 96
55 25.05.2017.-dr Bojan Milošević-Ispit iz Korektivne gimnastike 72
56 24.05.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Predispitni bodovi – korekcija 160
57 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Za drugu godinu - Upis ocena iz Engleskog jezika 4 72
58 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Obaveštenje za III godinu - Upis ocena iz Metodičke prakse engleskog jezika 81
59 24.05.2017.-dr Jelena Spasić-Raspored polaganja za Engleski jezik 2 (prva godina) 356
60 22. 05. 2017. - dr Bojan Milošević -KONSULTACIJE TOKOM STRUČNE PRAKSE 72
61 22. 05. 2017. - Mirjana Galić -KONSULTACIJE TOKOM STRUČNE PRAKSE 52
62 22. 05. 2017. - mr Jan Đuras - Obaveštenje za studente treće godine 187
63 22. 05. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Rezultati testova 284
64 22. 05. 2017. - dr Milan Mišković - Informativni materijal 511
65 22. 05. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Konačni bodovi 525
66 21.05.2017.-dr Anđelka Bulatović-Konsultacije za vreme održavanja stručne prakse 226
67 19.053.2017.- Dr Milena Zorić - Razvoj govora dece do 3 godine - Predispitni bodovi 195
68 19.053.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović-Konsultacije 79
69 18.05.2017.- prof. dr Jovan Ljuštanović - Metodička praksa razvoja govora – ispit 162
70 18.05.2017.- dr Aniko Utaši - Izmena termina konsultacija za vreme dvonedeljne prakse (od 22. maja do 2. juna) 70
71 18. 5. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 3. testa 333
72 18.05.2017.-dr Milan Mišković-Konsultacije za vreme održavanja stručne prakse 136
73 17.05.2017.-RASPORED ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2016/2017. ŠK. GOD. 1100
74 17.05.2017.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI 2. TESTA 227
75 16.05.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati 2.testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa 401
76 16.05.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Književnost za decu-Polaganje po posebnom programu 297
77 16.05.2017. - Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora - Ocene 170
78 16.05.2017.-Raspored ispita koji se polažu pre redovnog junskog ispitnog roka 300
79 15.05.2017. - prof. dr Bojan Milošević - Metodika fizičkog vaspitanja - Kolokvijum 1 i 2 106
80 15.05.2017. - Zbirka pitanja za prijemni ispit 3031
81 12.05.2017.-Humanitarna akcija - Studentski parlament 173
82 10.05.2017.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Stručna praksa 6-Obaveštenje za III godinu – SP6 286
83 10.05.2017.-konkurs za studentsku mobilnost za akademsku godinu 2017/2018 u sklopu programa Erasmus+ (KA107) 215
84 10.05.2017.-Prijava ispita za studente koji idu u inostranstvo 210
85 10.05.2017.-Profesor Milan Mišković-Ispit kod profesora Milana Miškovića za studente koji putuju u SAD 143
86 10.05.2017.-mr Jan Đuras-DVONEDELJNA STRUČNA PRAKSA STUDENATA U LETNJEM SEMESTRU 458
87 9. 5. 2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu- Raspored za polaganje 3. kolokvijuma 378
88 9. 5. 2017. - Irina Damjanov- Scenska umetnost - Rezultati 2. kolokvijuma 359
89 09.05.2017.- Mirjana Galić - ENGLESKI JEZIK 2 - RASPORED POLAGANJA 2. KOLOKVIJUMA 222
90 09.05.2017.- dr Vesna Colić, profesor-Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa-Predavanja 15. 05. 2017. 244
91 8. V 2017.-Dr Ivana Ignjatov Popović-III test iz Kulture govora, 15. V 2017. , raspored grupa za polaganje 318
92 08.05.2017.-Prijava ispita za jun (referenti Radojka Prodanović i Radovan Rajkov) 666
93 08.05.2017.-Studentska evaluacija 248
94 06.05.2017.-dr Anđelka Bulatović-Kolokvijum iz Programi pripreme dece za polazak u školu 179
95 05.05.2017.-Raspisivanje izbora Parlamenta... 144
96 05.05.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati kolokvijuma iz socijalne ekologije - korigovana verzija 199
97 05.05.2017.-Prijava za jun (referent Radmila Miškov) 523
98 03.05.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Izmena termina konsultacija 83
99 03.05.2017.-prezime:Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Raspored polaganja 2.testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno- obrazovnog procesa 381
100 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Socijalna ekologija-Test znanja za studente na doškolovanju 99
101 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju 298
102 03.05.2017.-dr Milan Mišković-Rezultati kolokvijuma iz sociologije i socijalne ekologije 348
103 28.4.2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu - Rezultati 2. testa 344
104 27.04.2017.-Dr Ivana Ignjatov Popović-II test iz Scenske umetnosti, 8. V 2017. , raspored grupa za polaganje 245
105 27.04.2017.-Dr Milena Zorić-Izmena termina konsultacija 88
106 25. 04. 2017. - Dodela diploma (specijalističke studije) 187
107 25. 04. 2017. - Dodela diploma (osnovne studije) 399
108 25.04.2017. - dr Mirjana Matović - Raspored polaganja kolokvijuma 194
109 25. 04. 2017.- prezime: Tamara Milošević, saradnik u nastavi - Rezultati 1. testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa 325
110 25. 04. 2017.-Profesor Milan Mišković-konsultacije 149
111 24.04.2017.-dr Branka Janković-Konsultacije 68
112 21.04.2017.-Rad bilblioteke sa studentima specijalističkih studija 109
113 19.04.2017.- Irina Damjanov - Otkazivanje nastave 260
114 18. 4. 2017. - dr Anđelka Bulatović - konsultacije 197
115 18. 4. 2017. - Dr Milena Zorić - Otkazivanje nastave i konsultacija 139
116 18. 4. 2017. - termin konsultacija Miloš Vasiljević 78
117 18. 4. 2017. -Irina Damjanov- Promena termina konsultacija 135
118 18. 4. 2017. - Irina Damjanov- Književnost za decu- Raspored za polaganje 2. kolokvijuma 382
119 13.04.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović- Obaveštenje za sve studente druge godine 421
120 13.04.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović- Rezultati kolokvijuma iz psihologije odraslog doba i starenja (druga godina) 163
121 13.04.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Književnost za decu-Sticanje predispitnih bodova 312
122 13.04.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 152
123 11.04.2017.-dr Aniko Utaši-Otkazivanje nastave i konsultacija 128
124 11.04.2017.-dr Aniko Utaši-Mađarski jezik - početni-Izmene u rasporedu 105
125 12.04.2017.-dr Branka Janković-Rezultati ispita, Informatika i multimediji 89
126 12.04.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Raspored polaganja 1. testa iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa 406
127 11.04.2017.-mr Jovanka Ulić-PRVA GODINA - LUTKARSTVO - REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA 278
128 10.04.2017.-mr Jan Đuras-REZULTATI ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM. 144
129 10.04.2017.-Dr Bojan Milošević-Otkazivanje konsultacija u četvrtak 13.4.2017. 75
130 10.04.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Rezultati 1. kolokvijuma 160
131 07.04.2017.- mr Dragan Ivanov - Konsultacije 104
132 07.04.2017.- dr Branka Janković -PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIČKI MOZAIK 71
133 07.04.2017.- dr Milan Mišković - ispitna pitanja iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 280
134 07.04.2017.- Mirjana Galić -ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI 1. TESTA 244
135 7. 4. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 2. testa 568
136 07.04.2017.- ZA KORISNIKE STUDENTSKIH STIPENDIJA ILI KREDITA 191
137 05.04.2017.-DRAGI STUDENTI, ČESTITAMO VAM VAŠ DAN, DAN STUDENATA! 219
138 05.04.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita – aprilski rok 192
139 05.04.2017.-Dr Milena Zorić-Srpski jezik-Rezultati ispita – aprilski rok 173
140 06.04.2017.-dr Lada Marinković-Otkazivanje vežbi 135
141 05.04.2017.-dr Branka Janković-Rezultati ispita iz predmeta Dete i kompjuter –aprilski ispitni rok 140
142 05.04.2017.-dr Vesna Colić, profesor-Doškolovanje i specijalističke studije 138
143 04.04.2017.-Dvonedeljna stručna praksa u letnjem semestru šk.2016/17 516
144 04.04.2017. - Zbornik radova Svakodnevni život deteta 164
145 3. 4. 2017. - mr Jovanka Ulić - RASPORED POLAGANJA 1. KOLOKVIJUMA - LUTKARSKA PREDSTAVA 262
146 3. 4. 2017. - dr Milan Mišković - Rezultati testa znanja iz metodologije istraživanja u obrazovanju 268
147 3. 4. 2017. -Irina Damjanov- Scenska umetnost - Rezultati 1. testa 365
148 3. 4. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Kultura govora 310
149 30.03.2017.-dr Anđelka Bulatović-Izmena termina ispita 266
150 30.03.2017.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Raspored za polaganje 1. kolokvijuma 201
151 30.03.2017.-Obaveštenje je za sve tri godine-POZIV 408
152 30.03.2017.-Irina Damjanov-Otkazivanje konsultacija 140
153 29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - aprilski ispitni rok 350
154 29.03.2017.-Profesor Milan Mišković-Kolokvijumi iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 414
155 28.03.2017.-dr Milan Mišković-REZULTATI PREGLEDA SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU 362
156 27. 03. 2017.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-RASPORED POLAGANJA 1. KOLOKVIJUMA 295
157 27. 03. 2017.-profesor Svetlana Lazić -Promena termina ispita u aprilskom roku 2016/2017. 318
158 27. 03. 2017.-Profesor Milan Mišković-Test znanja za studente koji nisu radili kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 268
159 24.3.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Konsultacije u četvrtak 30.3.2017. 120
160 22. 3. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Rezultati 1. testa 408
161 27. III 2017.-dr Ivana Ignjatov Popović-Scenska umetnost – I kolokvijum 386
162 21.03.2017.-dr Dunja Cigić Gavrilović-otkazivanje nastave 224
163 20. 3. 2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Pripreme – stari studenti 230
164 17. 3. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Rezultati 1. kolokvijuma 427
165 15.03.2017.-dr Milan Mišković-uputstva za izradu studije slučaja iz sociologije i socijalne ekologije za studente treće godine 273
166 15.03.2017.-dr Dunja Cigić-Gavrilović - Kolokvijum psihologija odraslog doba i starenja 395
167 14. 3. 2017. - Irina Damjanov - Književnost za decu - Raspored za polaganje prvog kolokvijuma (bajka) 551
168 13.03.2017.-Prijava ispita za aprilski ispitni rok 632
169 13.03.2017.-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE, u vezi termina održavanja prvog i drugog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova u APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2016/2017. ŠK. GOD.. 197
170 13.03.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Obaveštenje i rezultati testa za studente koji su slušali predmet Predškolska pedagogija 328
171 13. 3. 2017. - Miloš Vasiljević - konsultacije 249
172 13. 3. 2017. - Irina Damjanov - Kultura govora - Raspored za polaganje 1. kolokvijuma 426
173 10.03.2017.-Velimir Kadović-konsultacije 198
174 10.03.2017.-Mirjana Galić-konsultacije 179
175 09.03.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 269
176 09.03.2017.-Konsultacije kod dr Branke Janković, 9.3.2017., su otkazane zbog bolesti. 128
177 08.03.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 1 i 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 210
178 07.03.2017.- raspored ispita za APRILSKI ISPITNI ROK 2016/2017. ŠK. GOD. 1123
179 07.03.2017.-Silvia Gladić - Izmena termina konsultacija 169
180 06.03.2017.- Dr Milena Zorić - Metodička praksa razvoja govora – 1, 2, 3. grupa - Raspored dolazaka 259
181 06.03.2017.- dr Jelena Spasić-Obaveštenje o održavanju prakse iz predmeta Metodička praksa engleskog jezika 175
182 06.03.2017.- dr Dunja Cigić-Gavrilović - konsultacije 138
183 06.03.2017.- dr Otilia Velišek-Braško - konsultacije 228
184 03.03.2017.-Jelena Blagojev-konsulacije 145
185 03.03.2017.-dr Milena Zorić-konsulacije 134
186 03.03.2017.-dr Svetlana Lazić-konsulacije 260
187 03.03.2017.-dr Milenko Janković-konsulacije 211
188 03.03.2017.-Metodicka praksa iz Razvoja matematičkih pojmova - Dr Branka Janković 226
189 02.03.2017.-dr Milan Мišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Predaja seminarskih radova za aprilski ispitni rok 332
190 01.03.2017.- dr Bojan Milošević - konsultacije 226
191 01.03.2017.- dr Ivana Ignjatov-Popović - konsultacije 214
192 01.03.2017.- mr Jan Đuras - konsultacije 230
193 01.03.2017.-Dr Milena Zorić-Metodička praksa razvoja govora – 2. grupa-Raspored aktivnosti za 2. grupu 190
194 27. 02. 2016.- dr Uglješa Colić, asistent - Termini konsultacija 284
195 27.02.2017.- Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Dečija igra i stvaralaštvo-Katalog igara i igračaka 295
196 27. 02. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Početak metodičke prakse 179
197 24.02.2017. - profesor Mirjana Matović, dr - Konsultacije 231
198 22. 2. 2017. - dr Aniko Utaši - Raspored konsultacija 191
199 22. 2. 2017. - prof. dr Jovan Ljuštanović - Raspored konsultacija 256
200 22. 2. 2017. - Irina Damjanov - Raspored konsultacija 276
201 21.02.2017.-dr Jelena Spasić-konsultacije 229
202 21.02.2017.-dr Lada Marinković- konsultacije 334
203 21.02.2017.-profesor Svetlana Lazić-Konsultacije u letnjem semestru školske 2016/17. godine 158
204 21.02.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Konsultacije u letnjem semestru 278
205 21.02.2017.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Obaveštenje za studente II godine koji su slušali predmet Predškolska pedagogija 308
206 21.02.2017.-dr Anđelka Bulatović-konsultacije 293
207 20.02.2017.- profesor, dr Otilia Velišek-Braško-konsultacije 181
208 20.02.2017.-Profesor Milan Mišković-Konsultacije u letnjem semestru šk. 2016/2017. godine 383
209 20.02.2017.-Profesor Milan Mišković-Sociologija-Obaveštenje za IV grupu studenata treće godine 233
210 20.02.2017.-Silvia Gladić-konsultacije 149
211 20.02.2017.-Miloš Vasiljević-konsultacije 164
212 20.02.2017.-dr Branka Janković-konsultacije 148
213 14.02.2017.-dr Vesna Colić, profesor- konsultacije u letnjem semestru 280
214 13.02.2017.- Raspored metodičke prakse 765
215 10.02.2017.-dr Branka Janković-Dete i kompjuter-rezultati 472
216 08.02.2017.- Izmirenje školarine 580
217 07.02.2017.-Konsultacije Miloš Vasiljević 200
218 07.02.2017.-Predavač Silvia Gladić-Konsultacije 317
219 07.02.2017.-mr Jan Đuras-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE (REZULTATI ISPITA IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM. (01.02.2017.)) 343
220 06. 02. 2017.-Profesor Milan Mišković-Ispiti iz sociologije i socijalne ekologije 275
221 02.02.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati ispita i upis ocena 635
222 01.02.2017.-dr Svetlana Lazić- Raspored polaganja ispita iz Opšte pedagogije (09.02.2017.) 526
223 01.02.2017.-dr Anđelka Bulatović-Ispit iz Metodike upoznavanja okoline-Grupe 428
224 30.01.2017.-dr Bojan Milošević-Raspored polaganja ispita iz Metodike fizičkog vaspitanja u petak, 3.2.2017. 290
225 30.01.2017.-dr Branka Janković-Matematički mozaik - rezultati ispita 264
226 27.01.2017.- dr Jelena Spasić - rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 1 447
227 25.01.2017.-prof. dr Jovam Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Raspored polaganja 426
228 24.01.2017.- Predavač Silvia Gladić-Izmena termina konsultacija 197
229 24. 1. 2017. - Irina Damjanov - Srpski jezik - Rezultati ispita i upis ocena 751
230 23. 1. 2017.- Asistent, Nikola Vetnić - Obaveštenje vezano za ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalna nastava 554
231 23. 1. 2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Rezultati dopunskog testa 293
232 22.01.2017.-Irina Damjanov- Rezultati pismenog ispita iz Kulture govora 265
233 22.01.2017.-dr Branka Janković-Informatika i multimediji-rezultati ispita 338
234 22.01.2017.-dr Jelena Spasić-Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika 3 201
235 19.01.2017-prof. dr Jovan Ljuštanović-Konsultacije u vreme ispitnog roka 182
236 19.01.2017-Maja Galić-Rezultati pismenog ispita - Zdravstveno obrazovanje 471
237 18.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Javna odbrana izveštaja empirijskog istraživanja 363
238 18. 1. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje ispita iz predmeta Srpski jezik 458
239 18.01.2017.-Miloš Vasiljević-Raspored konsultacija tokom januarskog ispitnog roka 159
240 17. 1. 2017.- Dunja Cigic Gavrilovic - Konsultacije za vreme ispitnog roka su utorkom od 11h do 13h 216
241 17. 1. 2017.- Predavač Silvia Gladić, ispit LIKOVNA RADIONICA 08.02.2017.god. 407
242 17. 1. 2017.- Predavač Silvia Gladić-Raspored konsultacija za vreme ispitnog roka 169
243 17. 1. 2017.- dr Aniko Utaši - Upis ocena – doškolovanje 159
244 17. 1. 2017.- Dr Milena Zorić - Metodika razvoja govora - Predispitni bodovi 521
245 16.01.2017. - dr Vesna Colić, profesor - Upis Stručne prakse 2 267
246 16.01.2017. - dr Lada Marinković- konsultacije u toku ispitnog roka 230
247 16.01.2017. - dr Mirjana Matović, prof - Konsultacije za vreme ispitnog roka 162
248 16.01.2017. - dr Milan Mišković - Rezultati pregleda seminarskih radova iz metodologije istraživanja u obrazovanju 573
249 15.01.2017.-Obavestenja o polaganju Ispita iz Engleskog jezika 1 i Metodike engleskog jezika 544
250 15.01.2017.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija u januarsko februarskom ispitnom roku 146
251 15.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Raspored konsultacija za vreme januarsko-februarskog ispitnog roka 210
252 16. 1. 2017. - Irina Damjanov - Rezultati 2. kolokvijuma i konačni bodovi iz predmeta Srpski jezik 477
253 14.01.2017.- dr Branka Janković - Ispit iz predmeta Informatika i multimediji 266
254 14.01.2017.- dr Branka Janković - Konsultacije za vreme januarskog ispitnog roka 148
255 14.01.2017.-mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE (REZ. DRUGOG KOL. IZ METOD. RAZV. MATEMAT. POJM.) 363
256 13.01.2017.-dr Anđelka Bulatović - konsultacije u toku ispitnog roka 186
257 13.01.2017.-Nataša Đuragić, asistent: Pomeranje satnice konsultacija za sledeću nedelju 165
258 13.01.2017.- mr Jan Đuras - Izmena konsultacija, počev od 16.01.2017. godine 176
259 11.01.2017.-profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Uspešno predstavljanje naše škole na Sajmu obrazovanja 236
260 10.01.2017.- Ispiti na specijalističkim studijama 287
261 10.01.2017.-Obaveštenje za predmet Informatika i multimediji-Branka Janković 253
262 10.01.2017.-dr Dunja Cigic Gavrilovic-Vazno obavestenje za mentalno zdravlje za 11.01.2017. 317
263 09.01.2017.-Profesor Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-Otkazivanje časova vežbi za 11. 01 2017. 211
264 09.01.2017.-prof. dr Jovan Ljuštanović-II test iz Metodike razvoja govora – raspored polaganja 308
265 9. 1. 2017. - Irina Damjanov - Raspored za polaganje 2. kolokvijuma iz predmeta Srpski jezik 371
266 09.01.2017.-dr Jelena Spasić-Okvirna pitanja za predmet Engleski jezik 1 434
267 09.01.2017.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – 3. grupa 202
268 09.01.2017.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju - ispravke 340
269 09.01.2017.-dr Milan Mišković-pitanja za usmeni ispit iz metodologije istraživanja u obrazovanju i teze za javnu odbranu projekta istraživanja iz istog predmeta 367
270 09.01.2017.-dr Milan Mišković-ZBIRNI POENI ZA AKTIVNOST NA ČASOVIMA METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU 442
271 06.01.2016.-dr Bojan Milošević-Rezultati Kolokvijuma 2 iz Metodike fizičkog vaspitanja 338
272 05.01.2017.- mr Jovanka Ulić - Ispiti na specijalističkim studijama 284
273 05.01.2017. - dr Mirjana Matović - Vokalnoinstrumentalna nastava, ispit - Važno 386
274 05.01.2017.- dr Jelena Spasić - rezultati testa broj 2 iz predmeta Metodika engleskog jezika 235
275 05.01.2017.-Nataša Đuragić, asistent: Raspored polaganja kolokvijuma iz Metodike muzičkog vaspitanja 329
276 04.01.2017.-dr Aniko Utaši-Važno obaveštenje za studente 1, 2, i 3. godine 477
277 04.01.2017.-dr Aniko Utaši-Rezultati-doškolovanje 267
278 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-Obrazac za metodičku praksu iz predmeta Metodika engleskog jezika 154
279 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-rezultati testa broj 2 iz predmeta Engleski jezik 3 166
280 04.01.2017.-dr Jelena Spasić-rezultati testa broj 3 iz predmeta Engleski jezik 1 366
281 04.01.2017.-Predavac Silvia Gladic-otkazivanje termina konsultacija I vezbi za sredu 4. januar 2017.god 152
282 30.12.2016.-Rezultati kolokvijuma iz metodologije istraživanja u obrazovanju 741
283 30.12.2016.-profesor Svetlana Lazić-Rezultati 2. kolokvijuma iz Opšte pedagogije 453
284 Čestitka! 398
285 30.12.2016.- dr Dunja Cigic Gavrilovic i dr Jelica Petrovic-Mentalno zdravlje 523
286 30.12.2016.-RASPORED ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU 2016/17. ŠK. GOD. (ažurirana verzija) 1524
287 30.12.2016.-mr Jan Đuras-Obaveštenje 486
288 29.12.2016.-Maja Galić-Rezultati (Urgentna stanja i prva pomoć kod dece predškolskog uzrasta) 377
289 29.12.2016.-Maja Galić-Rezultati (Zdravstveno obrazovanje) 604
290 28.12.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Metodika fizičkog vaspitanja-Nastava u sali za fizičko vaspitanje u vrtiću Guliver 282
291 27.12.2016.-dr Milan Mišković-Otkazivanje kоnsultacije i nastave za sredu, 28. 12. 2016. 211
292 26.12.2016.-profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Konsultacije 260
293 25.12.2016.-Dr Milena Zorić-VAŽNO – vežbe i konsultacije za 30. 12. 447
294 25.12.2016.-Nataša Đuragić, Otkazivanje probe hora za studente 1.i 2.godine 192
295 21.12.2016.-mr Jan Đuras-rezultati prvog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova 377
296 21.12.2016.-Obaveštenje 883
297 20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Stranice za kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 564
298 20.12.2016.-Profesor Milan Mišković-Predaja seminarskih radova za januarski ispitni rok šk. 2016/2017. 336
299 19.12.2016.- Nataša Đuragić, asistent, Raspored polaganja kolokvijuma iz Vokalno-instrumentalne nastave 436
300 19.12.2016.- dr Milan Mišković - Kolokvijum iz metodologije istraživanja u obrazovanju 468
301 15.12.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati drugog testa iz Predškolske pedagogije 393
302 14.12.2016.- prof. dr Bojan Milošević - Kolokvijum 2 iz predmeta Metodika fizičkog vaspitanja 467
303 14.12.2016.- dr Branka Janković -Informatika i multimediji - promena termina vežbi 210
304 14.12.2016.-Otkazivanje predavanja, vežbi i konsultacija kod dr Nikole Kajteza 296
305 13.12.2016.- Obaveštenje za studente prve godine 497
306 13.12.2016.- dr Milan Mišković - Empirijska istraživanja studenata na stručnoj praksi 295
307 12. 12. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Promena termina konsultacija 154
308 9. 12. 2016.- Nataša Đuragić - POZIV ZA STUDENTE PRVE GODINE 438
309 9. 12. 2016.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-VAŽNO – vežbe i konsultacije za 16. 12. 304
310 09.12.2016.- dr Branka Janković - promena termina konsultacija 153
311 09.12.2016.-Prijava ispita i overa semestra za januar 1131
312 08.12.2016.-Prijava ispita za januar i overa semestra 1028
313 07.12.2016.-profesor Svetlana Lazić-Vaspitanje dece do 3 godine-Terenska vežba 331
314 06.12.2016.- dr Dunja Cigić Gavrilović - Otkazivanje konsultacija 180
315 06.12.2016.- dr Dunja Cigić Gavrilović - Rezultati kolokvijuma iz mentalnog zdravlja (3.godina) 438
316 05.12.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Drugi test iz Predškolske pedagogije 294
317 02.12.2016.- dr Bojan Milošević - Rezultati Kolokvijuma 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 520
318 02.12.2016.- mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE 431
319 02.12.2016.- Miloš Vasiljević - termini konsultacija tokom trajanja stručne prakse 151
320 01.12.2016.-Maja Galić-rezultati I kolkvijuma iz predmeta Zdravstveno obrazovanje - osnovne studije 503
321 30.11.2016.-Konsultacije za vreme dvonedeljne prakse - Branka Janković 193
322 30.11.2016.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora-Rezultati 1. kolokvijuma 487
323 30.11.2016.-Predavač Silvia Gladić-Izmena termina konsultacija za vreme stručne prakse 155
324 29.11.2016.-Naučna tribina povodom 90-godišnjice rođenja Dr Aleksandre Sande Marjanović 243
325 29.11.2016.-dr Branka Janković-Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematički mozaik 257
326 28.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Otkazivanje konsultacija 258
327 28.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Dnevnik za stručnu praksu 1 541
328 28.11.2016.-Profesor, dr Otilia Velišek-Braško-Promena termina konsultacija 208
329 28.11.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Konsultacije za vreme dvonedeljne stručne prakse 292
330 27.11.2016.- dr Anđelka Bulatović - Konsultacije za vreme dvonedeljne stručne prakse 345
331 25.11.2016. - dr Jelena Spasić - Obeštenje o privremenoj promeni termina konsultacija 206
332 25.11.2016. - dr Jelena Spasić - Rezultati Testa 2 iz Engleskog jezika 1 403
333 25.11.2016. - profesor Milan Mišković - Konsultacije u vreme dvonedeljne stručne prakse 261
334 22.11.2016.- Poziv studentima volonterima na Konferenciji “Svakodnevni život deteta” 314
335 22.11.2016.- dr Mirjana Matović - Pisana priprema za Metodiku muzičkog vaspitanja 611
336 22.11.2016.- dr Mirjana Matović - Konsultacije 234
337 22.11.2016.- dr Branka Janković - Informatika i multimediji - Kolokvijum 280
338 20.11.2016.- dr Jelena Spasić - Rezultati testa 1 iz predmeta Engleski jezik 3 248
339 20.11.2016.- dr Milan Mišković 460
340 17.11.2016.-dr Dunja Cigić Gavrilović-Kolokvijum mentalno zdravlje 544
341 18.11.2016.-profesor Svetlana Lazić-Specifikacija Stručne prakse 1 671
342 16. 11. 2016. -Irina Damjanov- Rezultati prvog kolokvijuma iz Srpskog jezika 586
343 16. 11. 2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-I test iz Metodike razvoja govora – raspored polaganja. 467
344 09.11.2016.-dr Jelena Spasić-Rezultati Testa 1 iz Metodike engleskog jezika 301
345 09.11.2016.-dr Otilia Velišek-Braško-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE – SP5 352
346 09.11.2016.-Dvonedeljna stručna praksa u 1. semestru 862
347 8.11.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Kolokvijum 1 iz Metodike fizičkog vaspitanja 541
348 7. 11. 2016.-Dr Milena Zorić-VAŽNO – promena termina vežbi 363
349 Dana 11.11.2016. godine zbog državnog praznika Škola neće raditi. 250
350 7. 11. 2016. -Irina Damjanov- Raspored za polaganje 1. kolokvijuma iz Srpskog jezika 416
351 04.11.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Rezultati prvog testa iz Predškolske pedagogije 370
352 03.11.2016.-dr Jelena Spasić-rezultati Prvog Testa iz Engleskog Jezika 1 478
353 03.11.2016.-dr Svetlana Lazić-Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte pedagogije 627
354 02.11.2016-Dunja Cigić Gavrilović-mentalno zdravlje, 3. godina 383
355 02.11.2016.-Obaveštenje o stručnoj praksi 725
356 01.11.2016.-Biblioteka 403
357 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-predmeta:Podsticanje dramskog stvaralaštva dece predškolskog uzrasta-Pomeranje termina predavanja 250
358 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Drugi termin konsultacija 210
359 01.11.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora-Važno obaveštenje za studente II godine 447
360 31.10.2016.-KONFERENCIJA O USKLAĐIVANJU STUDIJSKIH PROGRAMA ZA STRUKOVNE VASPITAČE 1643
361 31.10.2016.-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE 652
362 31.10.2016.-dr Milan Mišković-Metodologija istraživanja u obrazovanju-NEDOSTACI SEMINARSKIH RADOVA... 443
363 28.10.2016.-mr Jan Đuras-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u petom semestru 330
364 28.10.2016.-mr Jan Đuras-Raspored studenata po vrtićima za Dvonedeljnu stručnu praksu u trećem semestru (druga godina) 346
365 25.10.2016.-Tamara Milošević, saradnik u nastavi-Prvi test iz Predškolske pedagogije 499
366 21.10.2016.-Studentska služba-Radojka Prodanović-Promocija diploma-Izmena datuma 616
367 21.10.2016.-POZIV ZA RAZMENU STUDENATA SA UNIVERZITETOM U MARIBORU (Slovenija) 427
368 20.10.2016.-Otkazivanje nastave kod dr Nikole Kajteza 449
369 20.10.2016 - dr Mirjana Matović - Specijalističke studije - predavanja 294
370 20.10.2016.-Važno obaveštenje-Dvonedeljna stručna praksa 713
371 12.10.2016.-Dr Milena Zorić-Metodika razvoja govora – vežbe-Materijal za vežbe 560
372 12.10.2016.-Studentske stipendije/krediti 435
373 12.10.2016.-Upis na specijalističke studije 468
374 07.10.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Metodika razvoja govora -Plan predavanja (2016/17) 448
375 06.10.2016. - Nataša Đuragić, asistent - Važno obaveštenje za studente 1.godine: 597
376 06.10.2016. - Nataša Đuragić, asistent - Važno obaveštenje za studente 3.godine: 410
377 05.10.2016.-Studentski parlament 499
378 05.10-2016.-Konačna rang lista za upis studenata u treću godinu studija školske 2016/17. 638
379 04.10.2016-Obaveštenje vezano za objavljivanje konačne rang liste za upis studenata u treću godinu studija 2016/17 638
380 04.10.2016-Konačna rang lista za upis studenata u drugu godinu školske 2016/17. godine 711
381 03.10.2016.-Upis studenata na doškolovanje 590
382 03.10.2016.-Preliminarna rang lista za upis studenata u treću godinu školske 2016/17. 903
383 03.10.2016.-Preliminarna rang lista za upis studenata u drugu godinu školske 2016/17. 1177
384 28.09.2016. Predavač Silvia Gladić - Otkazivanje termina konsultacija 234
385 27.09.2016.-Početak nastave 1354
386 26. IX 2016.-dr Branka Jankovic - konsultacije 303
387 23. IX 2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Kultura govora – usmeni ispit 376
388 24.09.2016.-dr Milan Mišković-konsultacije 366
389 20.09.2016.-mr Jan Đuras-konsultacije 257
390 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-KONSULTACIJE 222
391 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-METODIKA ENGLESKOG JEZIKA-ISPIT 187
392 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 4-ISPIT 199
393 19. 9. 2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 3-ISPIT 196
394 22.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Kreativno pisanje pomeranje termina ispita 354
395 22.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-VAŽNO!!! Scenska umetnost 418
396 21.09.2016.-Dr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Važno – promena termina ispita 295
397 22.09.2016.-VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE 1150
398 19.09.2016. dr Mirjana Matović, prof. - Važno: izmena termina ispita u oktobarskom ispitnom roku 363
399 14.09.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Konsultacije 286
400 13.09.2016.-dr Vesna Colić, profesor-Stručna praksa 2-Izmena termina upisa 362
401 13.09.2016.-dr Milan Mišković-Izmena termina konsultacija 259
402 12.09.2016.-Mirjana Galić-STUDENTI KOJI ĆE POHAĐATI ENGLESKI JEZIK 3 418
403 12.09.2016.-mr Jan Đuras-kolokvijumi 284
404 07.09.2016.-dr Milan Mišković-Rezultati testa znanja iz sociologije i metodologije istraživanja u obrazovanju 430
405 07.09.2016.-Početak školske godine 1160
406 06.09.2016.-Prijava ispita za oktobarski rok 880
407 06.09.2016.-dr Milan Mišković-Socijalna ekologija 446
408 05.09.2016.-mr Jan Đuras-Konsultacije 234
409 05.09.2016.-dr Nikola Kajtez-Konsultacije 340
410 05.09.2016.-prof. dr Jovan Ljuštanović-Raspored ispita iz književnosti za decu 328
411 05.09.2016.-dr Ivana Ignjatov Popović-Rezultati pismenog ispita iz Kulture govora 436
412 05.09.2016.-dr Erne Sabo-Konsultacije 357
413 02.09.2016.-dr Milan Mišković-Dodatni test znanja iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 366
414 01.09.2016.-dr Jovan Ljuštanović-Rezultati ispita 422
415 01.09.2016.-dr Milan Mišković-Obaveštenje za studente treće godine 340
416 01.09.2016.-mr Milena Zorić-Razvoj govora dece do 3 godine-Promena termina ispita 298
417 01.09.2016.-dr Milan Mišković-Rezultati dodatnog testa znanja (Sociologija i Socijalna ekologija) -Ispravljena verzija 413
418 31.08.2016.-mr Jan Đuras-Termin održavanja prvog i drugog kolokvijuma iz Metodike razvoja matematičkih pojmova 245
419 31.08.2016.-dr Lada Marinković- konsultacije u septembru 308
420 30.08.2016.-dr Vesna Colić-Ispit iz predmeta Organizacija i struktura dečije igre 394
421 30.08.2016.-prof. dr Bojan Milošević-Termin konsultacija u septembru 346
422 30.08.2016.-Dr Branka Janković-Ispiti 281
423 30.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Za studente treće godine 334
424 30.08.2016.-dr Mirjana Matović, profesor - Raspored konsultacija u septembru 234
425 29.08.2016.-Irina Damjanov-Konsultacije u septembru 224
426 28.08.2016.-Profesor, Silvia Gladić-Termin konsultacija tokom septembarskog ispitnog roka 229
427 28.08.2016.-Profesor, Miloš Vasiljević-Termin konsultacija tokom septembarskog ispitnog roka 237
428 29.08.2016.-dr Anđelka Bulatović-Konsultacije 365
429 29.08.2016. - dr Otilia Velišek-Braško - Konsultacije 339
430 29.08.2016.-dr Anđelka Bulatović-Odlaganje ispita 541
431 26.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 2-REZULTATI PISMENOG ISPITA 306
432 26.08.2016.-dr Vesna Colić, profesor i Tamara Milošević MA, saradnik u nastavi-Obaveštenje studentima specijalizantima 290
433 26.08.2016.-dr Vesna Colić, profesor i Tamara Milošević MA, saradnik u nastavi-Konsultacije u septembru 295
434 25.08.2016.-dr Aniko Utaši-Konsultacije u septembru 186
435 25.08.2016.-dr Aniko Utaši-Tradicionalne kulture u Vojvodini-Izmena termina ispita 184
436 25.08.2016.-asistent Nataša Đuragić - Termini konsultacija tokom septembra 208
437 24.08.2016.-profesor Svetlana Lazić-Konsultacije 284
438 24.08.2016.-dr Branka Janković-Konsultacije 233
439 23.08.2016.-Mirjana Galić-KONSULTACIJE 179
440 23.08.2016.-Mirjana Galić-METODIKA ENGLESKOG JEZIKA-ISPIT 224
441 23.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 4-ISPIT 256
442 23.08.2016.-Mirjana Galić-ENGLESKI JEZIK 3-ISPIT 248
443 22.08.2016.-Profesor Stevan Divjaković- Ispit iz Metodičke prakse muzičkog vaspitanja 371
444 22.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Raspored konsultacija kod profesora Milana Miškovića za septembar 2016. 309
445 22.08.2016.-Profesor Milan Mišković-Dodatni test znanja iz Sociologije i Socijalne ekologije 572
446 15.06.2016.-Zmajeve dečije igre 284
447 23.05.2016.-Noć muzeja u SZPB-Pohvala i zahvalnost studentima 317
448 ERAZMUS + 1457
449 INFO - Mobilnost studenata 2620
450 SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA 4101
451 KALENDAR RADA 6017
452 Javne nabavke 2443
453 UPIS STUDENATA 2014 1823
454 JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U DRUGU GODINU STUDIJA 2039
455 Informator o radu 4104
456 Krugovi detinjstva - prvi broj 2969
457 Krugovi detinjstva - časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva - ISSN (Štampano izdanje) 2334-7732; ISSN (Online) 2334-7929 9610