Nastavni kadar PDF Print E-mail

SPISAK NASTAVNIKA I ASISTENATA:

 

PEDAGOŠKE NAUKE:

1. dr Vesna Colić, profesor strukovnih studija

2. dr Anđelka Bulatović, profesor strukovnih studija

3. dr Svetlana Lazić, profesor strukovnih studija

4. dr Otilia Velišek-Braško, profesor strukovnih studija

5. Tamara Milošević MA, asistent

 

PSIHOLOŠKE NAUKE

1. dr Lada Marinković, profesor strukovnih studija

2. dr Dunja Cigić-Gavrilović, profesor strukovnih studija


FILOLOŠKE NAUKE

1. dr Ivana Ignjatov-Popović, profesor strukovnih studija

2. dr Aniko Utaši, profesor strukovnih studija

3. dr Jelena Spasić, profesor strukovnih studija

4. dr Milena Zorić, profesor strukovnih studija

5. Ivana Mijić MA, asistent

6. Irina Damjanov MA, asistent

 

SOCIOLOŠKE NAUKE

1. dr Svetlana Radović, profesor strukovnih studija

 

FILOZOFIJA

1. dr Nikola Kajtez, profesor strukovnih studija

 

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. dr Bojan Milošević, profesor strukovnih studija

2. dr Milenko Janković, profesor strukovnih studija

3. Filip Kosić MA, saradnik u nastavi

 

MATEMATIČKE I RAČUNARSKE NAUKE

1. mr Jan Đuras, profesor strukovnih studija

2. dr Branka Janković, profesor strukovnih studija

 

MUZIČKE I IZVOĐAČKE UMETNOSTI

1. dr Mirjana Matović, profesor strukovnih studija

2. dr Nikola Vetnić, profesor strukovnih studija

3. Marko Dulić MA, asistent

4. Nataša Đuragić MA, asistent

 

LIKOVNE UMETNOSTI

1. mr Jovanka Ulić, profesor strukovnih studija

2. Miloš Vasiljević MA, predavač

3. Silvia Gladić MA, predavač

4. dr Uglješa Colić, profesor strukovnih studija

 

MEDICINSKE NAUKE

1. mr Dragan Ivanov, dr med, predavač

2. dr Maja Galić, profesor strukovnih studija

 

 

Knjigu nastavnika možete pogledati ovde.