Zaposleni u službama PDF Print E-mail

 

SEKRETAR ŠKOLE:

Nada Sarajlija

 

BIBLIOTEKAR:

Jasminka Bogdanović

Sandra Popović

 

STUDENTSKA SLUŽBA:

Jelena Čomić

Maja Švonja

Jovana Boroja

 

POSLOVI INFORMACIONOG SISTEMA:

Dušan Radosavljević

 

FINANSIJSKI POSLOVI:

Milena Čupić

Mirjana Petrović

 

KOORDINATOR ZA KVALITET I RAZVOJNE PROJEKTE ŠKOLE:

Neda Vidović

 

DOMAR:

Svetozar Rajinac

 

SPREMAČICE:

 

Tanja Zvijer

Ljubica Rajinac

Svetlana Lovre