Lična karta predmeta PDF Print E-mail

Lična karta predmeta predstavlja skup informacija kojima se studentima približava, konkretizuje realizacija akreditovanog programa (kao što je prikazano u Knjizi predmeta). Realizacija podrazumeva  nastavnikove i studentske aktivnosti u okviru predmeta tokom date školske godine/semestra za koju se izrađuje Lična karta predmeta.Ona uključuje operativna pojašnjenja kojima se nastavnik služi da što više približi studentima organizaciju  i praćenja rada u njegovom predmetu.

 

Lične karte predmeta:

1. dr Branka Janković - Matematički mozaik (osnovne studije)

1. dr Branka Janković - Dete i kompjuter (osnovne studije)

1. dr Branka Janković - Informatika i multimediji (osnovne studije)

2. dr Vesna Colić - Predškolska pedagogija (osnovne studije)

3. dr Vesna Colić - Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa (osnovne studije)

6. dr Svetlana Radović - Metodologija istraživanja u obrazovanju (osnovne studije)

8. dr Svetlana Radović - Sociologija (osnovne studije)

9. dr Dunja Cigić Gavrilović - Psihologija odraslog doba i starenja (osnovne studije)

10. mr Dragan Ivanov - Zdravstveno obrazovanje (osnovne studije)

11. dr Milena Zorić - Razvoj govora dece do 3 godine (osnovne studije)

12. dr Milena Zorić - Srpski jezik (osnovne studije)

13. dr Ivana Ignjatov-Popović - Istorija drame i pozorišta (specijalističke studije)

13a.)
dr Ivana Ignjatov-Popović - Kultura govora (osnovne studije)

13b.) dr Ivana Ignjatov-Popović - Scenska umetnost (osnovne studije)

14. dr Jovan Ljuštanović - Podsticanje scenskog stvaralaštva (specijalističke studije)

15. dr Jovan Ljuštanović - Književnost za decu | Plan predavanja i vežbi (20.02.2019.) | Ispitna pitanja (osnovne studije)

16. dr Jovan Ljuštanović - Metodika razvoja govora | Plan predavanja i vežbi i Ispitna pitanja (osnovne studije)

17. dr Jovan Ljuštanović / mr Milena zorić - Metodičke prakse razvoja govora (osnovne studije) -16.03.2015.

18. Miloš Vasiljević - Prostorno-plastično oblikovanje (osnovne studije)

19. Miloš Vasiljević - Metodička praksa likovnog vaspitanja (osnovne studije)

20. Silvia Gladić - Kreativna upotreba materijala (specijalističke studije)

21. Silvia Gladić - Likovna radionica (osnovne studije)

22. mr Jovanka Ulić - Lutkarstvo (osnovne studije)

23. dr Mirjana Matović - Metodika muzičkog vaspitanja (osnovne studije)

23. dr Mirjana Matović - Metodička praksa muzičkog vaspitanja (osnovne studije)

24. dr Nikola Vetnić - Vokalno-instrumentalna nastava (osnovne studije)

24. dr Nikola Vetnić - Muzička komunikacija (osnovne studije)

25. dr Anđelka Bulatović - Programi pripreme dece za polazak u školu (osnovne studije)

26. dr Anđelka Bulatović - Metodika upoznavanja okoline (osnovne studije)

27. dr Bojan Milošević - Korektivna gimnastika (specijalističke studije)

28. dr Erne Sabo - Metodička praksa fizičkog vaspitanja (osnovne studije)

29. dr Erne Sabo - Teorijsko-metodički pristup fizičkom vaspitanju (specijalističke studije)

30. dr Erne Sabo - Podsticanje telesnog razvoja i sposobnosti dece (specijalističke studije)

31. dr Aniko Utaši - Mađarska književnost za decu (osnovne studije)

32. dr Aniko Utaši - Mađarski jezik (osnovne studije)

33. dr Aniko Utaši - Kultura govora mađarskog jezika (osnovne studije)

34. dr Aniko Utaši - Tradicionalne kulture u Vojvodini (osnovne studije)

35. dr Aniko Utaši - Mađarska književnost za decu (osnovne studije)

35. dr Aniko Utaši - Metodika razvoja govora mađarskog jezika (osnovne studije)

35. dr Aniko Utaši - Metodička praksa razvoja govora mađarskog jezika (osnovne studije)

35. dr Aniko Utaši - Mađarski jezik - početni (osnovne studije)

35. dr Aniko Utaši - Mađarski jezik - početni 2 (osnovne studije)

36. dr Lada Marinković - Opšta psihologija (osnovne studije)

37. dr Lada Marinković - Uvod u inkluziju (osnovne studije)

38. dr Lada Marinković - Psihologija detinjstva i adolescencije (osnovne studije)

39. dr Jelena Spasić - ENGLESKI JEZIK 1 - produžni kurs (osnovne studije)

40. dr Jelena Spasić - ENGLESKI JEZIK 3 - produžni kurs (osnovne studije)

41. dr Jelena Spasić - Metodika engleskog jezika (osnovne studije)

41. dr Jelena Spasić - Engleski jezik (igre igrovne aktivnosti)

42. dr Branka Janković - Metodika razvoja matematičkih pojmova (osnovne studije)

43. dr Branka Janković - Metodička praksa razvoja matematičkih pojmova (osnovne studije)

44. dr Otilia Velišek-Braško - Dečija igra i stvaralaštvo (osnovne studije) - 18.02.2020.

44. dr Otilia Velišek-Braško - Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju

44. dr Otilia Velišek-Braško - Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja - 18.02.2020.

45. dr Svetlana Lazić - Opšta pedagogija (osnovne studije)

46. dr Svetlana Lazić - Psihomotorni razvoj dece do 3 godine (osnovne studije)

47. dr Svetlana Lazić - Vaspitanje dece do 3 godine (osnovne studije)

48. dr Svetlana Lazić - Organizacija vaspitno-obrazovnog rada dece do 3 godine (osnovne studije)

49. dr Dunja Cigić - Mentalno zdravlje (osnovne studije)

50. dr Jelena Spasić - Metodička praksa engleskog jezika (osnovne studije)

51. dr Jelena Spasić - Engleski jezik 2 (osnovne studije)

52. dr Jelena Spasić - Engleski jezik 4 (osnovne studije)

53. dr Jelena Spasić - Engleski jezik za vaspitače - književnost za decu (Master studije I godina)