Vizija i misija škole PDF Print E-mail

Vizija škole :

Da se za nekoliko godina postigne to da obrazovanje vaspitača predškolske dece našim studijskim programom daje reflektivne praktičare, posvećene obrazovanju sve dece u multietničkom i multikulturalnom svetu i obučene da kritički i aktivno pristupaju problemima obrazovnog sistema u kome rade.

 

Misija škole :

Program studija na visokoj školi za obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu je snažno posvećen obrazovanju budućih vaspitača koji će po završetku osnovnog trogodišnjeg studija posedovati znanja i profesionalne veštine za prepoznavanje dečjih potreba i mogućnosti, njihovo podsticanje i razvijanje u igri, izražavanju, učenju i komunikaciji, kao poštovanje i očuvanje ličnih i kulturnih osobenosti deteta i njegove porodice.

Nastavnički kolektiv Škole je posvećen istraživanju teorije, metodike  i prakse vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta, stalnom praćenju efektivnosti i efikasnosti studija, razvijanju i usavršavanju studijskog programa  uz visoku participaciju studenata i  praćenju i unapređivanju  sopstvenih akademskih i nastavničkih kompetencija.

Škola ostvaruje strateški doprinos razvoju društva tako što svojim studijskim programom promoviše i omogućuje ostvarivanje prava na kvalitetan kadar za vaspitanje i obrazovanje dece na maternjem jeziku od najranijeg uzrasta u višekulturnoj i višejezičnoj sredini. Ovako obrazovani vaspitači imaju više mogućnosti pri zapošljavanju, a deca i porodice imaju mogućnost za negovanje različitosti i uspešnu integraciju u društvo.