Karton naučnog radnika PDF Print E-mail

 

Ponovno pozivamo kolege profesore,predavače i asistente zainteresovane za dobijanje statusa naučnog radnika tj. istraživača, da se obrate Gera Iboji,Koordinatorki za kvalitet i razvojne projekte!Više na www.apv-nauka.ns.ac.rs ili http://knr.uns.ac.rs/

(na listi Registrovani istraživači u organizacijama VSOVNS je 2.mestu na listi visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača – na listi se ne vidi grad!)

Pogledajte konkurse za 2013.g. na sajtu www.apv-nauka.ns.ac.rs!

Pojavljivanje i kretanje u svetu nauke i visokog obrazovanja je lakše za ustanovu i za zaposlene u njoj kada oni imaju  status registrovanih istraživača